Hotell- och restaurangfacket (HRF) har varslat om stridsåtgärder för att få löneökningar i linje med vad facken inom industrin fick i sin uppgörelse den 31 mars: 6,5 procent under tre år, plus extra löneökningar i de företag och branscher där det finns anställda med löner under 24 000 kronor i månaden. Det här är den norm – det märke – som gäller för avtalsrörelsen 2017, anser HRF och övriga LO-förbund.

Hotell- och restaurangarbetsgivarna inom Visita hävdar, liksom hela Svenskt Näringsliv, att märket är 6,5 procent och ingenting mer – eventuella satsningar på lågavlönade måste rymmas inom de 6,5 procenten.

När Arbetet frågar Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson vilken av dessa båda tolkningar som Medlingsinstitutets medlare ska följa svarar hon:

– Det är en fråga som får anstå tills medlingen är igång; vilken lösning som parterna då ska komma fram till i den här frågan.

Kommer Medlingsinstitutet att ge medlarna instruktioner att välja den ena eller andra tolkningen av märket?
– Vi brukar regelmässigt bli informerade av medlarna om vilka tvistefrågor som är på bordet, svarar Carina Gunnarsson. I övrigt sköts medlingen av medlarna själva.

– Sedan har vi Medlingsinstitutet ett övergripande uppdrag som gäller även för medlarna. I det ingår att upprätthålla respekten för att den konkurrensutsatta sektorn är lönenormerande.

Medlingsinstitutet arbetar som bäst med att utse medlare i hotell- och restaurangkonflikten.

I de avtal som industrins parter ingick den 31 mars, med teknikavtalet som är det tongivande, är det oomtvistat att individer som tjänar mindre än 24 000 kronor i månaden på heltid ska räknas som om de hade tjänat 24 000 kronor när potter för löneökning räknas fram. Det gäller vare sig man räknar fram potter på företagsnivå eller så kallade branschpotter. I praktiken betyder det att företag och branscher där det finns anställda med löner under 24 000 kommer att betala något större löneökningar än de 2,0 procent som det centrala avtalet anger.

Inom industrin har relativt få anställda löner under 24 000 kronor. IF Metall har totalt 30 000 medlemmar med lön under 24 000, varav hälften finns på teknikavtalets område. Sett till hela teknikavtalet kan låglönesatsningen komma att kosta arbetsgivarna några hundradelar av en procent utöver de 2,0 procenten i det centrala avtalet. Inom hotell- och restaurangnäringen är de lågavlönade betydligt fler, och kostnaden för en låglönesatsning högre.

Läs mer om låglönesatsning

”Säger Visita nej måste vi strejka”

• Ledare: Arbetsgivarna ratande av märket sticker i ögonen – Martin Klepke

• LO stöder HRF:s strejkvarsel

• HRF varslar om strejk för låglönesatsning

• Skild syn på låglönesatsning

• Avtal klara inom Handeln

• ”Den här uppgörelsen drar inte upp kvinnolöner” – HRF:s Jenny Bengtsson

• ”Bra att lågavlönade får mer” – baristan Andreas Törnqvist om LO-samordningen

• LO:s lönesatsning: liten effekt på löneskillnader

• Det blir en LO-samordning med låglönesatsning