Vänd på telefonen för att se videon i helbild.

LO:s låglönesatsning skulle göra att ett restaurangbiträde knappar in 0,11 procentenheter på en maskinoperatörs lön. Om de extra pengarna verkligen når just henne. I kronor ökar löneskillnaden, visar Arbetets uträkningar. 

LÄS OCKSÅ Svårt få gehör för krontalsmärke

– Jag skulle kunna spara lite pengar varje månad. Nu bara jobbar och betalar jag, säger hotellstäderskan Tserenkhuu Byambadorj om tanken på ett extra lönepåslag.

Hon blev glad när hon hörde att LO ska kräva en särskild lönesatsning för dem som har heltidslöner under 24 000 kronor. Själv tjänar hon nu 16 450 kronor i månaden då hon jobbar 80 procent på ett hotell i Stockholm. En större löneökning än vanligt skulle betyda mycket.

Ett uttalat mål med LO:s satsning är att minska gapet mellan kvinnors och mäns inkomster genom att arbetsgivarna ska betala procentuellt mer till potten för dem som tjänar mindre än 24 000 kronor.

Men Arbetets uträkningar visar att satsningen har begränsad, om ens någon, effekt på lönegapet även om LO:s utgångskrav skulle antas rakt av. Beräkningarna utgår från ett kvinnligt restaurangbiträde och en manlig maskinoperatör, som i dag tjänar 22 870 respektive 27 285 kronor i månaden. Deras inkomster bygger på uppgifter om snittlöner från HRF och IF Metall.

En förutsättning är  också att låglönesatsningens extraslant till potten verkligen når ända till restaurangbiträdets plånbok, någon sådan garanti finns inte i samordningen.

Ett extra lönepåslag skulle betyda mycket, säger Tserenkhuu Byambadorj, hotellstäderska med låg lön. Foto: Jonas Ekströmer

Ett extra lönepåslag skulle betyda mycket, säger Tserenkhuu Byambadorj, hotellstäderska med låg lön. Foto: Jonas Ekströmer

Satsningen ger henne då mer än hon skulle fått med ett påslag på 2,8 procent; 672 i stället för 640 kronor. Men samtidigt får maskinoperatören ett 92 kronor större lönepåslag än hon, då han får 2,8 procent på sin lön. Räknat i kronor varje månad växer alltså gapet mellan deras löner. På samma sätt skulle skillnaden öka mellan maskin-operatörens och Tserenkhuu Byambadorjs lön.

I procent knappar de lågavlönade däremot in något. Restaurangbiträdet går från att tjäna 83,82 procent av vad maskinoperatören tjänar till att få 83,93 procent av hans lönenivå. Skillnaden minskar alltså med 0,11 procentenheter.

Men den inhämtningen riskerar att raderas ut av löneglidning – löneökningar utöver de i avtalet. Löneglidning är ovanligt i de kvinnodominerade LO-förbunden, men har legat på 0,3-0,4 procentenheter inom industrin.

LO-rapporten Vägen mot sammanbrottet visar att effekten av tidigare låglönesatsningar har utplånats av detta.

Tserenkhuu Byambadorj konstaterar att kvinnor tjänar mindre än män världen över. Hon tror att en annan förklaring till den relativt låga lönen i hennes bransch är att hotellstädning ses som ett enkelt jobb.

– Men det är stressigt och fysiskt jobbigt, säger hon och berättar att hon städar arton rum på en dag.

Ett extra lönepåslag vore betydelsefullt för henne oberoende av om gapet till andra yrkesgrupper minskar. Pengarna skulle kunna göra ett pensionssparande eller bio med barnen möjligt.

Lönerna för två yrkesgrupper om LO får igenom sina krav
Klicka på bilden för att se den i större format.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Klicka på bilden för att se den i större format.

FOTNOT: Exemplen bygger på uppgifter om snittlöner från IF Metall och HRF.

LO-fackens lönekrav

• 2,8 procent till potten för alla som tjänar 24 000 kronor i månaden eller mer.

• 672 kronor till potten för alla som tjänar under 24 000. Det är 2,8 procent av 24 000, vilket alltså innebär krav på en högre procent för dem som tjänar mindre.

• Punkt ett och två handlar om hur man centralt bestämmer storleken på de summor som ska krävas till potten. De lågavlönade är alltså inte garanterade någon viss löneökning per person.