Hotell- och restaurangfacket (HRF) har varslat om strejk vid 19 hotell till stöd för sina krav på ett nytt kollektivavtal. Efter varslet har chefer vid flera hotell samlat in uppgifter om vilka i personalen som är medlemmar i HRF, medlemmar i andra fackförbund, respektive oorganiserade.

– De anställda har känt sig pressade att fylla i arbetsgivarnas blanketter, säger HRF:s förbundsjurist Eva-Lotta Ramberg. Det har rört upp känslorna på arbetsplatserna.

I går, tisdag, skickade HRF anmälan till Datainspektionen om systematisk registrering av de anställdas fackliga tillhörighet vid sex hotell. Enligt Eva-Lotta Ramberg kan registreringen knappast vara tillåten enligt personuppgiftslagen.

Vid tiotiden på onsdagsmorgonen mejlade Datainspektionen beskedet att anmälningarna hade tagits emot och registrerats.

Redan klockan 12.34, alltså efter drygt två timmar, kom så ett mejl från Datainspektionen om att inspektionen ”inte har möjlighet att vidta åtgärder” med anledning av anmälningarna. Någon motivering i de enskilda fallen ges inte – svaren från Datainspektionen är exakt likalydande i de sex ärendena.

– Det är upprörande och nonchalant, säger Eva-Lotta Ramberg. Inte minst den snabba handläggningstiden, drygt två timmar, är förvånande. Det verkar inte som om Datainspektionen har satt sig in i omständigheterna i vart och ett av de sex fallen.

Arbetsgivarorganisationen Visita har uppmanat de hotell som berörs av strejkvarslet att samla in information om fackligt medlemskap bland de anställda. Det behövs för att veta vem som är i strejk, vem som använder sin rätt att vara neutral i konflikten och vem som är frånvarande på grund av sjukdom, enligt Visita.

Men i går, tisdag, skrev Visita på sin hemsida att ”då frågan om organisationstillhörighet har blivit så infekterad har Visita informerat samtliga företag som omfattas av varslet att söka informationen på annat sätt”.