Elektrikerna får två procent per år i lönepåslag i tre år. Under samma period ökar pensionsavsättningarna med 0,5 procent.

Arbetstidsförkortningen ska ökas på med två timmar. I avtalet ändras också reglerna för nattarbete. Det innebär en ny möjlighet för arbetsgivare och arbetstagare att komma överens om arbete mellan klockan 24 och 05.

– Det kan till exempel vara jobb i en butik där man inte kan stänga av elen på dagen för att byta elcentral eller så. Då kanske det blir nödvändigt att jobba på några timmar för att bli klar. Det har inte varit möjligt tidigare, men nu kan man komma överens, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef hos arbetsgivarna.

I överenskommelsen ingår att arbetaren i sådana situationer ska få åtta timmars sammanhängande vila efteråt.

– Det är ett byte. Mot en bra viloregel slipper arbetsgivaren förhandla, men det måste vara frivillighet bland våra montörer, säger Urban Pettersson, förhandlingschef på Elektrikerförbundet.

Vidare har parterna ändrat i resereglerna. Åsa Kjellberg Kahn säger att de moderniserats så att de blir mer flexibla samt bättre kan anpassas till skattereglerna.

– Vi tror att det kommer gynna både företag och anställda, säger hon.

Urban Pettersson säger att de nya reglerna ska gynna att arbetsgivare låter anställda jobba nära hemmet. Han hoppas att det ska innebära planering som gör att fler får nära till arbetet.

Flera frågor läggs i arbetsgrupper där parterna ska jobba vidare med dem.

– Det jag vill lyfta fram särskilt är att vi har enats om att starta upp ett arbete för jämställdhet, för fler kvinnor i branschen, säger Åsa Kjellberg Kahn.

Även Urban Pettersson lyfter fram arbetet med att få kvinnor att dels välja branschen och dels stanna i den.

I avtalstexten framgår att man tillämpat den modell för låglönesatsning som ingår i LO-samordningen, alltså att heltidslöner som ligger på under 24 000 kronor i månaden beräknas som 24 000 när de utgör underlag för lönekrav. Det är dock ovanligt med sådana löner inom avtalsområdet.

Klara avtal 2017

Industriavtalet klart: 6,5 procent på 3 år

• Avtal klara inom handeln

Kommunal förlänger avtal med SKL

Handels och KFO överens om nytt avtal

Kraftverksavtal undertecknat

Efter strejkhot – HRF har tecknat avtal

Miljö- och renhållningsarbetarnas avtal tecknat

Fastighets överens med Fastigo om nytt avtal