Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson är mycket nöjd:

– Vi har fått ett rent avtal i enlighet med LO-samordningen, industrinormeringen med låglönesatsning, förklarar han i ett pressmeddelande.

– Vi är glada över att vi lyckats avvärja den allvarliga strejk som Fastighets varslat om. En strejk som skulle slagit hårt mot bland annat svensk fordonsindustri. Efter en intensiv medling och långa förhandlingar är vi nöjda med att ha tecknat ytterligare ett nytt kollektivavtal inom märkets 6,5 procent över tre år, säger Anna-Karin Hatt vd Almega.

Alla varslade stridsåtgärder, som skulle ha rört sex företag inom svensk fordonsindustri, kärnkraftsindustri samt livsmedelsindustri och inletts på fredag morgon, har nu dragits tillbaka. Därmed påverkas inte längre bland annat tillverkningen av motorer för Volvobilar i Skövde, Torslandaverken i Göteborg och Volvos karosstillverkning. En annan del av varslet handlade om kärnkraftverket Ringhals där Fastighets skulle ta ut anställda på underentreprenören ISS i strejk.

Enligt Fastighets har parternas nu enats om ett treårigt avtal som löper fram till 31 mars 2020. Löneökningarna blir 550 kronor i år, 588 kronor 2018 och 600 kronor 2019. För anställda som fyllt 20 år så höjs månadslönen med samma summor och blir 22 000 kr i år, 22 588 kr 2018 och 23 188 kr 2019.

Även ersättningar för mertids– övertidsarbete, ob-tillägg och beredskapstjänst samt skiftformstillägg höjs. Med 2,1 procent i år, 2,2 procent 2018 och 2,2 procent 2019.