– Vi har stora pensionsavgångar i fastighetsbranschen och det är en bransch som liksom inte finns för ungdomarna på något sätt, säger Jari Visshed, Fastighets tredje förbundsordförande.

Mot den bakgrunden är han nöjd med att man enats om en arbetsgrupp som syftar till att skapa ett lärlingsavtal. Även Fastigos avtalsansvarige Susanne Svensson beskriver detta som ett sätt att rekrytera, samt ge relevant kompetensutveckling. Jari Visshed konstaterar att det blir allt mer teknik i fastigheterna, vilket kräver kunskap.

Fastighetsskötarna på avtalsområdet, omkring 10 000 personer enligt Fastigo, får i snitt löneökningar på sammanlagt 1780 kronor de närmsta tre åren. Lägstalönerna ökar med samma belopp.

När beloppen räknats fram har man använt LO:s modell för låglönesatsning. Det innebär att heltidslöner som är lägre än 24 000 kronor beräknats som att de låg på 24 000.

I andra branscher har det varit känsligt om detta ska rymmas inom de 6,5 procent som avtalens värde ska öka med generellt, eller om låglönesatsningen kommer ovanpå.

Jari Visshed säger att det kommer ovanpå i det här avtalet och höjer lönepåslaget med ungefär tio kronor på tre år. Samtidigt kan arbetsgivarna konstatera att den totala värdeökningen ligger på 6,5 procent, extrasatsningen slår inte igenom mer än så eftersom få löner ligger på under 24 000 kronor.

– Ändå är det här väldigt viktigt för oss eftersom vi har motsvarande avtal med Almega som vi ska förhandla, säger Jari Visshed.

Nu förhandlas Almegas fastighetsavtal, men principen om hur låglönesatsningen beräknas blir än viktigare för facket i slutet av maj. Då ska Fastighets och Almegas städavtal förnyas och där ligger lönerna betydligt lägre. Almega har tidigare gått med att eventuella låglönesatsningar måste rymmas inom 6,5 procent.

Avtalet mellan Fastighets och Fastigo innebär inga egentliga ändringar i allmänna villkor, däremot har ytterligare två arbetsgrupper tillsatts. Den ena ska titta på arbetstider.

I dag slår det centrala avtalet fast att normalarbetstiden ligger mellan 06 och 17. Det är en begränsning som Susanne Svensson på Fastigo hoppas bli kvitt. Jari Visshed är mer avvaktande.

– Vi har väl inga större ambitioner att ändra i normalarbetstiderna, men man ska titta lite på hur behovet ser ut, säger han.

En tredje arbetsgrupp ska se över lokal lönesättning. Arbetsgivarna önskar mer utrymme för individuella löner. I det nuvarande avtalet är var och en garanterad halva det årliga lönepåslaget, medan resten fördelas individuellt.