Under onsdagen har Handels och KFO tecknat nya treåriga avtal för anställda i kooperativa butiker, stormarknader och lager. Avtalen följer de avtal som Handels tidigare tecknat med Svensk Handel. Det innebär löneökningar på sammanlagt 1575 kronor på tre år, samt att lägstalönerna höjs med samma belopp. Dessutom ökar avsättningarna till avtalspensionen med 0,6 procent på tre år.

I avtalet för butiker och stormarknader hanteras hyvlingsfrågan på samma sätt som i avtalet med Svensk Handel. Det innebär att arbetsgivare fortfarande kan skära ner anställdas tjänstgöringsgrad utan hänsyn till turordning, men att den tidigare lönen blir kvar under en period motsvarande uppsägningstiden.

– Men vi är inte nöjda utan kommer att fortsätta att driva på politiker och beslutsfattare så vi får till en ändring av lagen som sätter stopp för hyvling, säger Handels vice ordförande Linda Palmetzhofer i ett pressmeddelande.

Arbetsgivarna i KFO lyfter i sitt pressmeddelande fram att man fått utökad möjlighet till lokal lönesättning. De skriver vidare att den totala kostnaden för avtalet beräknas ligga i nivå med industrins märke på 6,5 procent. Men enligt Handels har man kommit överens om en låglönesatsning i linje med LO-samordningen. Det borde innebära ett värde på något mer. De samordnade kraven innebär extra pengar till potten för alla löner som ligger på under 24 000 kronor.