Strejken hade brutit ut nu på måndagsmorgonen klockan 06.00 och hade inneburit att arbetet stoppats för fastighetsskötare, lokalvårdare och fastighetstekniker på sju arbetsplatser runt om i landet. Men under söndagen sa Fastighets och Almega ja till medlarnas slutliga hemställan (slutbud).

Det nya avtalet gäller på tre år från 1 april 2017 till 31 mars 2020 och är på 6,5 procent. Löneökningarna blir 580 kronor, 600 kronor och 600 kronor från 1 april under de tre åren.

Minimilönerna vid fyllda 20 år höjs i samma takt och samtliga ersättningar höjs med 2,1 procent 2017, 2,2 procent 2018 och 2,2 procent 2019.

– Jag är nöjd med uppgörelsen. Vi har fått ett rent avtal i enlighet med LO-samordningen och industrinormeringen med låglönesatsning. Vi gick in i förhandlingarna med de förutsättningarna och resultatet är i enlighet med förutsättningarna, säger Magnus Pettersson, Fastighets förbundsordförande, i ett pressmeddelande..

Parterna har också enats om att tillsätta en arbetsgrupp om arbetstider och lönebildning i avtalet. I den gruppen ska båda parter ha med representanter som är verksamma i företag i branschen.

– Det är väldigt positivt att vi nu kommit överens och kunnat teckna ett nytt treårigt avtal inom märkets 6,5 procent. Därmed följer även kollektivavtalet på fastighetsområdet det märke som satts för årets avtalsrörelse, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt i ett pressmeddelande.