Sent på tisdagskvällen slöts ett nytt avtal mellan Transport och Biltrafikens arbetsgivareförbund, enligt Transportarbetaren. Avtalet gäller cirka 45 000 chaufförer och terminalare och löneökningen blir 6,5 procent på en tre års avtalsperiod.

Avtalet kan dock sägas upp av båda parter senast den 30 september 2018 och skulle då sluta gälla den 31 mars 2019.

I överenskommelsen ingår bland annat att traktamentena ligger kvar på dagens nivå under de närmast två åren för att sedan höjas. Delade pass på lager och terminaler ska också bara kunna ske om parterna kommer överens lokalt.

En diskussion om hyvling ledde också till en uppgörelse om ”uppsägningstider” motsvarande de som finns i LAS när en arbetsgivare vill minska arbetstiden. En person med sex månaders uppsägningstid får alltså sex månader extra med heltidslön om arbetsgivaren vill minska arbetstiden.

– Man är aldrig fullständigt nöjd. Men det var tillräckligt bra för att vi skulle välja att skriva under. Med de givna reglerna kring märket så är det okej, säger Tommy Wreeth som är förbundskassör och avtalsansvarig i Transport.

Vad var den svåraste nöten att knäcka i förhandlingarna?

– De vill komma bort från kravet på lokals överrenskommelser och ner på individnivå och där har vi hållit emot, säger Tommy Wreeth.

Fler resultat av det nya avtalet, enligt Transportarbetaren, är att cykelbudens arbetsuppgifter ska regleras i lokala överenskommelser samt att en arbetsgrupp ska gå igenom frågor kring heltid, årsarbetstid, deltidsanställning, mertidsersättning samt lönetabeller för åkeriarbetare.

– Vi är glada att ha träffat ett avtal som ligger i linje med märket och att företagen har förutsättningarna klara under en lång period säger Mattias Dahl, VD på Transportföretagen och Biltrafikens Arbetsgivareförbund om det nya avtalet i ett pressmeddelande.