Avtalet hamnar inom ramen för det så kallade märket som i år landade på 6,5 procent. Garantilön och övriga ersättningar höjs med den procentsatsen. Enligt ett pressmeddelande från LO har överenskommelsen träffats efter ”hårda förhandlingar”.

– Jag är glad över att vi nu kommit överens med arbetsgivarna om likvärdiga villkor för bemanningsanställda som för ordinarie personal. Dessutom är jag väldigt nöjd med den extra avsättningen till pensionen, säger Kent Ackholt, samordningsansvarig på LO för bemanningsavtalet.

En arbetsgrupp, som tillsätts under avtalsperioden, ska nu också se över arbetsmiljön för de bemanningsanställda. ”Syftet är bland annat att främja det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att sprida goda exempel,” meddelar LO.

Avtalet gäller från och med första maj 2017.