Förhandlingarna mellan Målareförbundet och Måleriföretagen avbröts sent på torsdagskvällen. Det betyder att den pågående strejken utvidgas fredag morgon när ytterligare 600 målare tas ut i strejk och arbetsgivarnas lockout träder i kraft.

– Så ser det ut just nu, medlarna har kallats in och de har natten på sig att komma med förslag till lösning, säger Målareförbundets ordförande Mikael Johansson till Arbetet.

Förhandlingarna återupptogs i tisdags och efter att tidigare ha haft rejält frostiga relationer har de enligt Mikael Johansson varit konstruktiva.

– Det har ändå hänt mycket den här veckan och min bedömning är egentligen att det finns goda förutsättningar om de vill komma med en hemställan, för  att vi ska kunna komma vidare.

Båda sidor pekar på det nyss slutna byggavtalet som en bidragande orsak till upptiningen. Alla diskussioner om lönenivån blev till exempel  avklarade i och med att Byggnads har accepterat ”märket” på 2,2 procent.

– Men vi upplever att arbetsgivarsidan hela tiden vill att vi ska betala för olika villkorsförändringar medan de inte gör motsvarande eftergifter från sin sida, säger Mikael Johansson.

Många svåra frågor är fortfarande olösta. Den kanske svåraste gäller ackordssystemet. I dag betalar alla måleriföretag en avgift motsvarande 1,9 procent av lönesumman till Målerifakta, parternas gemensamma bolag för ackordsmätning. På ett år blir det 55 – 60 miljoner kronor.

I ett pressmeddelande beklagar Måleriföretagen de strandade förhandlingarna. Man säger också att man backat från sitt yrkande om mätningsavgifterna och att man lagt fram ett avtalsförslag som Målareförbundet förkastade.

– Vi har gjort allt för att komma fram till en överenskommelse. Vi har kommit till ett läge där vi inte förstår vad de går i strejk på. Sverige har knappast haft en lyxstrejk av den här digniteten förut, säger Måleriföretagens vd Björn Hellman i en kommentar.

Målareförbundet vill också förändra reglerna om restid. Förbundet vill också få in den utbildningsplan för lärlingar som Måleribranschens yrkesutbildningsnämnd har arbetat fram i kollektivavtalet.

Målareförbundet gick ut i strejk på 35 arbetsplatser den 7 april och på fredag utvidgas strejken. Samma dag träder Måleriföretagens lockoutvarsel i kraft.
Utvidgningen av strejken träder i kraft klockan 05.00 på fredagsmorgonen och berör ytterligare 600 målare.
Förbunden i samordningen 6F har alla varslat om sympatiåtgärder från nästa vecka.

LÄS OCKSÅ

Fastighets sympativarslar för målarna

Måleriföretagen besvikna på sympativarsel

Byggnads och Elektrikerna sympatiförhandlar för målarna

Seko sympativarslar för målarna

Målarna förhandlar igen

Öppning kan komma i målarkonflikt

Spegellockout igen för Målarna

Måleriföretagen tror på långkonflikt

”Vi strejkar för vårt lönesystem”

Målarna går ut i strejk

6F: Utspel ett steg mot en riktig LO-samordning

Måleriföretagen varslar om spegellockout

Medlare ska lösa målarkonflikten

Målarna hotar med strejk

Målaravtal uppsagt av facket

Varsel kan inleda målarförhandling