Peter Sjöstrand vill inte förlora möjligheten att gå ut i konflikt. Foto: Peter Knutson

Peter Sjöstrand vill inte förlora möjligheten att gå ut i konflikt. Foto: Peter Knutson

Målarna överväger att inleda sina avtalsförhandlingar med ett varsel. Arbetsgivarna vägrar träffa facken tidigare än slutet av mars, några dagar innan gällande avtal löper ut.

– Risken för ett varsel är uppenbar. Vi har framfört det till arbetsgivarna, säger Peter Sjöstrand, förhandlingschef.

– Vi kan inte gå in till förhandlingsbordet och bara ha tre dagar kvar innan avtalet löper ut. Sannolikheten för ett varsel är stor. Vi måste säkra upp vår möjlighet till konflikt.

Under torsdagen överlämnade Målareförbundet sina avtalskrav till arbetsgivarna i Måleriföretagen. Inte heller målarna går fria från den oroliga inledning som präglar årets avtalsrörelse. Arbetsgivarna vill inte ens träffa dem i förberedande möten och reda ut frågor där parterna står nära varandra. Sådana överläggningar tillhör en normal inledning på avtalsförhandlingar.

– De är inte intresserade, utan vill starta förhandlingarna samtidigt som vi ska vara på väg att gå i mål.

Den första förhandlingsträffen är utsatt till tisdagen den 29 mars.

– Förutsättningarna har varit bättre. Men vår ingång är att facken inom 6F håller ihop och kommer att lyckas bra i förhandlingarna. Vi är en stark gruppering.

Målarna, som tillsammans med Elektrikerna, Byggnads, Seko och Fastighets utgör 6F, går fram med det gemensamma lönekrav som förbunden är överens om. På målarnas område handlar det om 3,2 procent i lönelyft. Kravet är något högre än de 2,8 procent som facken inom industrin krävt.

– Det är vår bedömning av löneutrymmet, medan vår motpart säger att de inte tecknar avtal högre än industrinormen. Vi ska bli två om det!

En het fråga för Målarna är 6F:s gemensamma krav på ökat skydd för den personliga integriteten. Många målare övervakas i sina bilar av gps-puckar, som visar deras exakta position. Numera ska det också finnas elektroniska personalliggare på större byggen.

Målarna vill i sina avtal ha en överenskommelse om när det ska vara tillåtet med gps-puckar, och hur informationen från dem och i personalliggarna får behandlas och av vem.

De har också specifika avtalskrav för målarna. Några exempel:

• Tillgången på omklädningsrum och lunchrum brister.
– Väldigt ofta får målare äta lunch i konstiga utrymmen som pannrum och ska de byta om på arbetsplatsen kan de bli hänvisade till en spik på väggen att hänga sina kläder på.
Ordentliga omklädningsrum blir också allt viktigare när fler kvinnor söker sig till yrket.

• Målarna vill att arbetsgivarna får ökade krav på att hålla med arbetskläder. I dag behöver de inte förse sina anställda med tröjor. Inte minst långarmade tröjor är viktigt för att skydda sig mot färgstänk som kan framkalla allergier.

• De kräver arbetsglasögon. I dag måste målarna hålla sig med egna glasögon som förstörs av färgstänk, slipdamm och repor.

• Reglerna för graviditetsersättning måste ändras. Vid uppsägning räknas tiden med graviditetsersättning in i uppsägningstiden. För föräldralediga börjar den ticka först när ledigheten är slut.

• Restidsreglerna måste ändras. I dag utgår målaren från hemmet och kan ha en och en halv timmes restid till arbetsstället med enbart milersättning.
–  Hur länge ska målaren behöva resa utan att det räknas in i arbetstiden och ger lön? frågar Peter Sjöstrand.