STOCKHOLM 2014-06-10 Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson utanfˆr Arbetsgivarefˆreningen Almegas hus p Sturegatan 11 p tisdagen i Stockholm sedan hans delegation fÂtt ett nytt bud i den pÂgÂende avtalsstriden med varsel om utvidning av tÂgstrejk. Seko ‰r ett fˆrbund inom LO som organiserar bland andra anst‰lld i trafikfˆretag. Foto: Roger Vikstrˆm / TT kod 20020

Valle Karlsson. Foto: Roger Vikström/TT

Samtidigt som Målareförbundet och Måleriföretagen återupptagit sina avtalsförhandlingar varslar Seko om sympatiåtgärder till stöd för Målarerförbundets strejk.

Målareförbundet varslade den 11 april om utökad strejk, och bad samtidigt övriga förbund inom 6F om sympatiåtgärder.

Seko är det första förbundet att svara på den begäran.

Under tisdag den 19 april har Sekos styrelse beslutat om blockad mot utdelning och avhämtning av brev och paket hos ett tiotal måleriföretag från och med klockan sex på morgonen den 29 april.

– Måleriföretagen gör allt de kan för att försämra Målarnas lönesystem och villkor, säger Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson. Därför var det enkelt att fatta beslutet om sympativarsel.

– Det är uppenbart att Målareförbundet har en motpart som inte verkar intresserad av att få till ett avtal. Därför sätter vi nu extra tryck på dem.

Frågan om sympatiåtgärder har diskuterats i 6F-förbundens delegation. I samordningen mellan förbunden är sympatiåtgärder, och finansieringen av dessa, en viktig del. Därför är det troligt att Sekos sympativarsel kommer att följas av sympativarsel från Byggnads, Elektrikerförbundet, Fastighets och eventuellt Musikerförbundet.

Sympativarslen kommer vid en tidpunkt då parterna i målerbranschen återigen förhandlar med varandra, utan hjälp av medlare. Sent på eftermiddagen igår, måndag, beskrev båda parter samtalen som konstruktiva.

LÄS OCKSÅ

Målarna förhandlar igen

Öppning kan komma i målarkonflikt

Spegellockout igen för Målarna

Måleriföretagen tror på långkonflikt

”Vi strejkar för vårt lönesystem”

Målarna går ut i strejk

6F: Utspel ett steg mot en riktig LO-samordning

Måleriföretagen varslar om spegellockout

Medlare ska lösa målarkonflikten

Målarna hotar med strejk

Målaravtal uppsagt av facket

Varsel kan inleda målarförhandling