STOCKHOLM 2014-03-31 AvblÂst strejk. Johan Lindholm, ordfˆrande Byggnads, och Ola MÂnsson, vd Sveriges Byggindustrier, intervjuas i N‰ringslivets Hus i Stockholm p mÂndagskv‰llen efter att parterna enats om huvudentreprenˆrsansvar. Efter ett Ârs fˆrhandling och med hot om strejk har nu Byggnads och Sveriges Byggindustrier enats om ett avtal som ger huvudentreprenˆrsansvar utan solidansvar i byggbranschen. En "ordning och reda fˆrs‰kring" finansierad av Sveriges Byggindustrier skall garantera avtalsenlig minimilˆn fˆr arbetare. Foto: Vilhelm Stokstad / TT / Kod 11370

Johan Lindholm. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

– Nu har vi ett riktigt LO igen. Det här är ett steg tillbaka mot en riktig LO-samordning, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm efter LO:s och Svenskt Näringslivs rekommendation att följa normen för löneökningar i årets avtalsrörelse.

LO och Svenskt Näringsliv har enats om att rekommendera de parter som ännu inte har träffat avtal att se de kollektivavtal som fack och arbetsgivare inom industrin och handeln just har slutit som normerande. Det betyder löneökningar på högst 2,2 procent eller 590 kronor i månaden.

Byggnads har visserligen varslat om konflikt för krav som bland annat innefattar löneökningar på 3,2 procent, men Byggnads ordförande Johan Lindholm ser ljust på rekommendationen från LO och  Svenskt Näringsliv.

– Det här är bättre än det kompromissförslag till LO-samordning som elva LO-förbund, bland dem Byggnads, sa ja till i höstas, säger Johan Lindholm.
– Rekommendationen innebär en låglönesatsning och en satsning på kvinnor. Det är bra, även om vi förstås hellre hade sett löneökningar uppemot tre procent.

– Jag tror att det här är ett steg tillbaka mot en riktig LO-samordning. Nu har vi ett riktigt LO igen, fortsätter Johan Lindholm.

I ett pressmeddelande från 6F är tongångarna ungefär de samma. ”Dagens överenskommelse mellan LO och Svenskt Näringsliv är en framgång för 6F-samarbetet”, heter det i pressmeddelandet. ”Modellen som presenteras i dag är den modell som vi slogs för innan LO-samordningen sprack.

Det möjliggör tre viktiga saker; en satsning på felavlönade kvinnor, en låglönesatsning samt en reallöneutveckling”.

Byggnads ordförande är övertygad om att förbunden inom 6F, som krävt högre löneökningar än facken inom industrin, har bidragit starkt till att industrins arbetsgivare gått med på så pass höga lönelyft som 2,2 procent.

– De gick ut med en halv procent, nu är de med på 2,2 procent.

Johan Lindholm ser alltså de 2,2 procenten som en framgång – möjligen en öppning för att Byggnads kan göra upp kring den nivån. I sitt pressmeddelande vidhåller 6F att de har stöd från Riksbanken, Konjunkturinstitutet med flera för bedömningen att löneutrymmet 2016 ”borde” ha legat runt tre procent, men som helhet är alltså 6F-kommentarerna till att LO rekommenderar 2,2 procent eller 590 kronor positiva.

Byggnads drar däremot inte tillbaka sitt lönekrav i konflikten med Sveriges Byggindustrier.

– Medling pågår och våra yrkanden ligger kvar, säger Johan Lindholm. Vi har fullt fokus på att driva igenom våra krav, som syftar till ordning och reda i byggbranschen.

LÄS OCKSÅ

LO och Svenskt Näringsliv: följ den satta nivån

Avtal klart för Handels

Industriavtalet klart