Även Fastighets tar strid för målarna. I eftermiddag har förbundet lämnat ett sympativarsel om strejk.

Om målerikonflikten inte är över den 29 april går även ett antal medlemmar i Fastighets ut i strejk.

– Målarna har begärt sympatiåtgärder av oss. Måleriföretagen vidhåller sitt angrepp på ackordslönerna och det är en fråga som går rätt in i hjärtroten hos oss, så det är självklart att vi ställer upp, säger Jari Visshed, Fastighets tredje vice ordförande.

Varslet omfattar 13 personer som arbetar med renrumsstädning vid kretskortstillverkningen på Ericsson i Borås. Strejken slår därmed mot industrin och inte mot någon verksamhet som har direkt samband med målerikonflikten.

– Vi har pratat med Målareförbundet om det och det har varit svårt att hitta några objekt där vi kommer närmare själva konflikten, så då valde vi detta i stället, säger Jari Visshed.

Strejken träder i kraft den 29 april om inte Målarförbundet och Måleriföretagen tecknat ett nytt avtal innan dess.

Tidigare under tisdagen har även Seko, Byggnads och Elektrikerförbundet varslat om sympatiåtgärder, vilket Arbetet tidigare berättat om. Även Musikerförbundet har tillfrågats och behandlar frågan under dagen.

LÄS OCKSÅ

Måleriföretagen besvikna på sympativarsel

Byggnads och Elektrikerna sympatiförhandlar för målarna

Seko sympativarslar för målarna

Målarna förhandlar igen

Öppning kan komma i målarkonflikt

Spegellockout igen för Målarna

Måleriföretagen tror på långkonflikt

”Vi strejkar för vårt lönesystem”

Målarna går ut i strejk

6F: Utspel ett steg mot en riktig LO-samordning

Måleriföretagen varslar om spegellockout

Medlare ska lösa målarkonflikten

Målarna hotar med strejk

Målaravtal uppsagt av facket

Varsel kan inleda målarförhandling