STOCKHOLM 20151216 Fackfˆrbunden inom 6F har tidigarelagt sina lˆnebud och presenterar dem p expresstr‰ff p onsdagen. Mikael Johansson, fˆrbundsordfˆrande Svenska MÂlarefˆrbundet. Foto: Vilhelm Stokstad / TT / Kod 11370

Mikael Johansson, förbundsordförande Svenska Målareförbundet
Foto: Vilhelm Stokstad/TT

På fredag morgon klockan fem går 260 målare ut i strejk. Det blev klart på torsdagskvällen sedan facket avvisat medlarnas bud med löneökningar på 2,2 procent. Nu tar Målarna strid för att spräcka märket som industrin satte i sitt avtal.

– Vår utgångspunkt är ett krav på 3,2 procent och det håller vi kvar vid, säger Peter Sjöstrand, förhandlingschef i Målarna.

Förbundet ingår i grupperingen 6F där bland andra byggbranschens fack samverkar i årets avtalsrörelse. När Målarna säger nej till medlarnas bud har man förankrat det i 6F:s lilla förhandlingsdelegation och fått välsignelse av både Byggnads och Elektrikerna.

Nu blir Målarnas strejk på 35 arbetsplatser delvis en kamp för att spräcka märket, men medlarna kunde knappast göra annat än föreslå samma löneökningar som industrin fått.

Deras uppdrag bygger på att industrin ska ha en lönenormerande roll och sätta riktmärket för löneökningarnas storlek. Dessutom vädjade ledningarna i LO och Svenskt Näringsliv i måndags att alla parter skulle följa märket.

– Vi hade nog blivit förvånade om i medlarnas bud innehållit något annat än de 2,2 procenten. Vi håller fast vid våra 3,2 procent.

Blir det en strid som går ut på att spräcka märket?

– Jag vill inte koppla ihop det på det sättet. Vi förhandlar på egna meriter med de krav som vi har. Löneökningskravet är ett av dem.

Hos arbetsgivarna på Måleriföretagen är besvikelsen stor. De hade accepterat medlarnas bud, som förutom löneökningar på industrins nivå placerade de svåraste tvistefrågorna i utredningar med opartiska ordföranden.
– Vi är besvikna på målerifackets nej till medlarbudet som vi anser var väl avvägt. En strejk är väldigt skadlig för måleribranschen, säger Björn Hellman, vd i Måleriföretagen.

Arbetsgivarnas enda krav i avtalsrörelsen var en ändring i systemet för ackordsmätning. De vill att endast de företag som utnyttjar ackord ska betala mätningsavgiften. Idag är den 1,8 procent av lönekostnaden och betalas av alla företag med kollektivavtal.

– Facket hävdar att vi vill förändra och ta bort ackordet. Inget är mer felaktigt. Vi vill ha kvar och förstärka ackordet, men det är avgiften vi vill förändra.

Men skulle inte mätningsavgiften bli mycket högre om bara en mindre del av företagen betalade den?

– Det finns stora möjligheter till effektivisering. Framöver kan mätningen göras digitalt. Idag är det många som åker ut och mäter på arbetsplatserna. Dessutom har bolaget, Mätfakta, gjort alldeles för stora vinster det senaste året.
– Vi är säkra på att det kan leverera en god service till en rimlig kostnad.

I budet hade medlarna föreslagit att denna fråga skulle lägga i en utredning med opartisk ordförande. Men även denna del i förslaget är målarfacket kritiska till.

– Medlarnas förslag innehåller svårsmälta bitar. De vill att ackordsfrågan ska utredas, men vi anser att detta är en del i flera steg som leder till att ackordssystemet eroderar sönder, säger Peter Sjöstrand.

Ungefär 30 procent av de arbetade timmarna i branschen sker på ackord och 70 procent av målarfackets medlemmar jobbar på ackord någon gång varje år

Just ackorden är också en stor fråga i förhandlingarna mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier. Där väntas en hemställan från medlarna i helgen. Även där finns ett strejkvarsel som omfattar 2 600 byggnadsarbetare.

När några nya kontakter tas av medlarna i målarkonflikten är ännu oklart.

Målarfacket säger också att de saknar många av sina viktiga villkorsfrågor i medlarbudet.

LÄS OCKSÅ

6F: Utspel ett steg mot en riktig LO-samordning

Måleriföretagen varslar om spegellockout

Medlare ska lösa målarkonflikten

Målarna hotar med strejk

Målaravtal uppsagt av facket

Varsel kan inleda målarförhandling