STOCKHOLM 20130320 Byggnads avtalssekreterare Torbjˆrn Hagelin Foto: Leif R Jansson / SCANPIX / Kod 10020

Torbjörn Hagelin. Foto: Leif R Jansson/TT

Även Byggnads och Elektrikerförbundet har varslat om sympatiåtgärder till stöd för de strejkande målarna. Ett antal byggföretag och ett måleriföretag drabbas av varslen.

– Vi har lagt ett varsel för 20 minuter sedan, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin. Vi har tagit ut ett antal arbetsplatser i strejk, plus ett helt företag, Megamet.

– Precis som i vårt fall handlar konflikten i grunden om angreppen på målarnas lönesystem. Det är arbetsgivarnas huvudinriktning.

Byggnads sympatiåtgärder träder i kraft från och med den 29 april, såvida inte Målareförbundet och Måleriföretagen har träffat en uppgörelse dessförinnan.

Det uttagna företaget har inte någon anknytning till måleribranschen, enligt Torbjörn Hagelin.

Samtidigt varslar Elektrikerförbundet om sympatiåtgärder, riktade mot ett måleriföretag i Örebro. Enligt uppgifter till Elektrikerförbundet ska måleriföretaget ha satt in strejkbrytare för att  kringgå Målareförbundets pågående strejk.

– Från den 2 maj kommer våra medlemmar inte att utföra arbete vid de byggarbetsplatser i Örebro där det här företaget finns, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Urban Pettersson.

Målareförbundet och Måleriföretagen sitter just nu och förhandlar. De samtalade hela tisdadgsförmiddagen, och efter avbrott för lunch fortsätter förhandlingarna.

Kommer sympativarslet vid fel tidpunkt med tanke på att Målareförbundet och Måleriföretagen nu har börjat förhandla med varandra?
– Av den information Målareförbundet lämnade igår att döma pågår inte konstruktiva förhandlingar, svarar Torbjörn Hagelin.

Även Fastighets och Musikerförbundet har fått förfrågan om sympatiåtgärder.

– Vi behandlar frågan, men har ännu inte lämnat över något varsel till motparten, säger Fastighets tredje vice ordförande Jari Visshed.

Musikerförbundet behandlar också frågan under tisdagen.

LÄS OCKSÅ

Seko sympativarslar för målarna

Målarna förhandlar igen

Öppning kan komma i målarkonflikt

Spegellockout igen för Målarna

Måleriföretagen tror på långkonflikt

”Vi strejkar för vårt lönesystem”

Målarna går ut i strejk

6F: Utspel ett steg mot en riktig LO-samordning

Måleriföretagen varslar om spegellockout

Medlare ska lösa målarkonflikten

Målarna hotar med strejk

Målaravtal uppsagt av facket

Varsel kan inleda målarförhandling

Johanna Wreder