Peter Sjöstrand vill inte förlora möjligheten att gå ut i konflikt. Foto: Peter Knutson

Peter Sjöstrand. Foto: Peter Knutson

Ett extrainkallat möte med Målareförbundets förbundsstyrelse beslutade under fredagen att säga upp avtalet med Måleriföretagen.

– Vi meddelade genast Måleriföretagen per telefon, och vid lunchtid lämnade vi över uppsägningen av avtalet på plats, säger Peter Sjöstrand, vice förbundsordförande och förhandlingschef vid Målareförbundet.

Enligt Peter Sjöstrand diskuterade förbundsstyrelsen inte eventuella stridsåtgärder vid dagens möte.

– Men ska man kunna varsla om stridsåtgärder måste avtalet vara uppsagt. Med uppsägningen i dag har vi släppt säkringarna.

Måleriavtalet är Målareförbundets största avtal och berör omkring 10 000 medlemmar. Bakgrunden till att förbundet nu har sagt upp avtalet är att facket anser att arbetsgivarna beräknar målarnas ackordslöner utifrån fel underlag. Det resulterar i lägre löner.

När parterna slöt ett statistikavtal 2013 utgick Målareförbundet från att ett visst statistiskt underlag skulle användas vid beräkningen av ackordslön.

Men i statistikavtalet som båda parter har skrivit under anges ett annat underlag, något som facket förklarar med manipulation från Måleriföretagens sida. Arbetsgivarorganisationen tillbakavisar beskyllningen.

– Frågan om underlaget för våra löner måste lösas. Dessförinnan blir det inga förhandlingar om ett nytt kollektivavtal, säger Peter Sjöstrand.

Måleriföretagen har erbjudit sig att ändra statistikavtalet så som Målareförbundet vill, mot att en bestämmelse om en särskild semesterförmån stryks ur kollektivavtalet. Bestämmelsen ger rätt till minst fem dagars betald ledighet, som målare har glädje av när de sägs upp från ett företag och får jobb på ett annat, där de inte hunnit tjäna in betald semester.

– Vi har tillbakavisat erbjudandet. Statistikfrågan ska lösas på egna meriter, det ska vi inte betala för, säger Peter Sjöstrand.

Måleriavtalet löper ut den 31 mars. Tidigast därefter kan eventuella stridsåtgärder träda i kraft.

Måleriföretagens förhandlingschef Rolf Baldh säger på organisationens hemsida att Målareförbundets agerande är anmärkningsvärt.

– De väljer att inleda årets förhandlingar med en direkt konfrontation och vill nu förhandla med oss under ett konkret hot. Detta är mycket beklagligt.

Om statistiken som ligger till grund för löneberäkningen säger Rolf Bladh:

– Vi har ett avtal om lönestatistiken som båda parter har undertecknat. Att nu hota med konflikt för att vi inte är överens om vad vi var överens om 2013 måste vara obegripligt för alla som riskerar att drabbas av konflikt redan om några veckor.

LÄS OCKSÅ:

Målarnas konflikthot kvarstår

Varsel kan inleda målarförhandling

Målareförbundet: Arbetsgivaren har lurat oss

Arbetsgivarna: ”Statistikavtalet gäller”