STOCKHOLM 20160118 MÂlare protesterar mot farliga ‰mnen i vattenbaserad f‰rg. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Foto: Henrik Montgomery/TT

Arbetsgivarna i Måleriföretagen har beslutat att lockouta exakt samma personal som omfattas av fackets strejkvarsel. Nu bekräftar både fack och arbetsgivare att samtalsklimatet mellan dem är uselt och de är oense om i stort sett allt.

LÄS OCKSÅ Medlare ska lösa målarkonflikten

På onsdagen stegade arbetsgivarna upp till Målarförbundet och lämnade över ett varsel om så kallad spegellockout till facket. Det innebär att exakt samma personer som facket tar ut i strejk den 8 april lockoutas av arbetsgivarna. Åtgärden har egentligen ingen större praktisk betydelse. Den är framför allt ett taktiskt spel och ett inslag i kampen om att vinna opinionen, säger en oberoende juridisk bedömare till Arbetet.

– Jag tror att arbetsgivarna försöker ta kontroll över situationen och se till att medlemsföretagen inte kannibaliserar på varandra. De kan nu förhindra att företag får dispens av oss och får konkurrensfördelar, säger Peter Sjöstrand.

Han medger att samtalsklimatet mellan parterna är mycket dåligt.

– Ja, det kärvar naturligtvis. Just nu talar vi inte med varandra utan kommunikationen får ske via medlarna, som träffar oss efter påsk.

– Ärligt talar förstår jag inte varför arbetsgivarna varslar om spegellockout. Det ändrar inte situationen.

På arbetsgivarsidan håller Rolf Bladh, förhandlingschef på Måleriföretagen, med om bedömningen av samtalsklimatet.

– Jag tycker att situationen talar för sig själv. Vi har ingen bra samtalston och det är tråkigt.

– Men vi vill heller inte förhandla under konflikthot. Vi har försökt göra allt för att förhandla under fredsplikt. Så lägg inte ansvaret för den uppkomna situationen på oss.

För arbetsgivarna är spegellockouten en en metod som ger dem inflytande över dispenser från konflikten.

– Ja, nu kan vi ge råd i dispensärenden, säger Rolf Bladh.

Den juridiska gången för dispenser om konflikten bryter ut kan tyckas märklig för en lekman. Så här går det till om samma personal är både lockoutad och strejkande, enligt arbetsgivarnas bedömning:

Om ett företag anser att ett arbete gäller en samhällsviktig funktion kan det ansöka om dispens hos arbetsgivaren, som undantar just den arbetsuppgiften från lockouten. Men vid ett ja, måste företaget gå vidare till facket och även få ett undantag från strejken för samma personer.

Avtalsrörelsen för Målarna har kantats av konflikter i nästan varje fråga. Redan för en månad sedan förklarade facket att man övervägde ett varsel som inledning på förhandlingarna. Anledningen var att arbetsgivarna vägrade att träffa Målarna tidigare än den 29 mars, tre dagar före avtalets utgång. Facket bedömde att man måste varsla för säkerhet skull.

Rolf Bladh, Måleriföretagen, ger en annan bild och hävdar att facket utnyttjat förhandlingsordningen och alla tidsfrister maximalt.

När parterna i mars träffades för kansliöverläggningar kom en tvist upp på bordet om beräkningen av målarnas ackordslöner utifrån en statistiköverenskommelse. Målarna hävdade att arbetsgivarna ändrat i avtalet till det sämre utan deras vetskap. Här stor ord mot ord. När frågan löstes i förra veckan ville parterna inte kommentera uppgörelsen. 

Ordkriget fortsatte när Målarna varslade om strejk i tisdags. Då hävdade facket att Måleriföretagens krav på en ändring i systemet för ackordslöner skulle leda till lönesänkningar och på sikt erodera lönesystemet.

Fackets krav ligger inte på 3,2 procent utan skulle sammanlagt kosta oss 20 procent, kontrade arbetsgivarna.

– Minst sagt kreativ matematik, kommenterade Målarnas förhandlingschef Peter Sjöstrand i tisdags.

Den 29 mars, första arbetsdagen efter påsk, träffar medlarna parterna för första gången. Då ska de tre medlarna försöka bryta upp det låsta läget i måleribranschen.

LÄS OCKSÅ

Målarna hotar med strejk

Målaravtal uppsagt av facket

Varsel kan inleda målarförhandling