STOCKHOLM 20160118 MÂlare protesterar mot farliga ‰mnen i vattenbaserad f‰rg. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Foto: Henrik Montgomery/TT

Nu griper medlare in i konflikten inom måleribranschen. I deras uppdrag ligger att löneökningarna inom den konkurrensutsatta industrin ska vara normerande. Därmed ryker målarnas högre lönekrav och de måste nog acceptera den nivå som industrin sätter.

LÄS OCKSÅ Målarna varslar om strejk

På onsdagen utsåg Medlingsinstitutet tre medlare i konflikten inom måleribranschen. Denna utveckling kan få betydelse för hela avtalsrörelsen och vårens infekterade debatt om den konkurrensutsatta industrins ledarroll.

Om inte den sätter riktmärket för nivån på löneökningarna hotas den svenska förhandlingsmodellen och huggsexa kan utbryta, enligt Medlingsinstitutet och medlarna. Inte minst arbetsgivarna har varnat för denna utveckling, men även IF Metalls förbundsordförande Ander Ferbe har varit mycket tydlig med att industrin ska sätta märket.

Den 8 april tidigt på morgonen utbryter strejk på ett 30-tal målerifirmor om inte parterna kommit överens om ett nytt avtal. Bland många svåra frågor på området är nog lönenivån den svåraste. Målarfacket har tillsammans med de andra samverkande förbunden i grupperingen 6F krävt 3,2 procent. Det är en bit över facken inom industrins krav på 2,8 procent.

Måleriarbetsgivarna, liksom andra motparter till 6F, har reagerat mycket hårt mot kraven och sagt att de inte betalar en krona mer än vad industrin får. Och de lär nu får stöd av medlarna i målerikonflikten.

Samtidigt varslade Måleriföretagen under onsdagen om spegellockout.
Lockouten är ett direkt svar på Svenska Målareförbundets stridsåtgärder.
– Som bransch- och arbetsgivarorganisation är det en självklarhet att tillvarata våra medlemmars intressen, och eftersom Målareförbundet nu valt konflikt före fortsatta förhandlingar varslar Måleriföretagen om spegellockout, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen.

När medlarna griper in är utgångspunkten Medlingsinstitutets uppdrag, som utformats av regeringen. En väl fungerande lönebildning bygger på att löneökningarna i den konkurrensutsatta industrin ska sätta märket för löneökningarnas storlek.

Så sent som i går, på tisdagen, tog statsminister Stefan Löfven upp den frågan. Han konstaterade att Medlingsinstitutets tydliga uppdrag är att värna industrins roll som lönesättare för resten av arbetsmarknaden.

Men Peter Sjöstrand, förhandlingschef i Målarna, tycker inte att strejkvarslet som lett till medling är självmål.

– Nej, absolut inte. Vi har inte varslat på märket, utan på egna meriter. Hela vårt lönesystem skulle erodera sönder om arbetsgivarna fick igenom sitt krav.

Han syftar på tvisten om branschens ackordslönesystem, som arbetsgivarna vill förändra. Enligt Målarna skulle det leda till lönesänkningar.

Men ryker inte ert högre lönekrav nu när medlarna kommer in och ska följa det märke för löneökningarna som industrin sätter?
– Vi anser att det inte finns något märke, eftersom vi inte har någon LO-samordning. Och vi vet inte på vilken lönenivå som industrin träffar avtal.

­– Vi vet inte heller hur medlarna agerar i denna situation. Vad det ger får framtiden utvisa. Men för oss som ansvarsfulla parter är det ett misslyckande att vi inte kunde lösa våra frågor på egen hand.

Inte heller arbetsgivarna är nöjda över att förhandlingarna gått till medling, trots att de klart och tydligt förklarat sin syn på löneökningarna. Inte en krona mer än industrin, har både Måleriföretagen och övriga delar av Svenskt Näringsliv slagit fast. Just så lär det bli när medlare nu har kallats in.

– Nej, vi är inte nöjda med att förhandlingarna går till medling, säger Björn Hellman, vd Måleriföretagen.

– Jag tänker inte spekulera i vad ett medlarbud kan innehålla, men vi kan aldrig acceptera löneökningar över industrins märke. Jag har också svårt att tänka mig att medlarna lägger ett bud på annan nivå än märket.

Avgörande för medlingen kan bli hur snabbt industrin kommer fram till ett avtal. Innan dess finns ingen nivå att förhålla sig till. I bästa fall hinner medlarna vänta in denna uppgörelse.

Industrin förhandlar under påskhelgen, medan medlarna träffar parterna först i nästa vecka. Då kommer de först att ta tag i alla andra frågor än lönen, och de är många. Det handlar om allt från arbetsmiljö till ansvar för underentreprenörer, pensionsavsättningar och den svåra frågan om reglerna för ackordslönerna.

Men till sist står medlarna framför frågan om nivån på löneökningarna. I ett scenario har industriförhandlingarna dragit ut på tiden och medlarna har inget märke att hålla sig till när det är dags för slutbud. Då ställs de inför en situation som inga andra medlare haft.

Inger Örtendahl, som tillsammans med Anders Forsberg och Inger Jonasdotter, genomför medlingen har inget bra svar på hur de ska agera i den situationen.

– Vi måste konferera med varandra och tala med ledningen på Medlingsinstitutet om vad vi ska göra i en sådan situation, säger hon.

Målarnas varsel gäller 260 medlemmar som går ut i strejk på 35 arbetsplatser de 8 april. Två veckor senare, den 22 april, utvidgas konflikten med strejk på ytterligare fem företag.