Arbetslösa kan slippa straff

23 oktober

Aktivitetsrapporter. Det är inte säkert att ytterligare minst 100 000 långtidsarbetslösa och unga ska kunna straffas i fem steg precis som arbetslösa med a-kassa. Den gamla regeringen tog beslutet. Den nya regeringen fungerar på om beslutet ska rivas upp eller inte.

Varnar för urholkat bistånd

23 oktober

Budgeten. Biståndet höjs i budgeten. Men flera biståndsorganisationer varnar ändå för att det urholkas. En stor del går nämligen till Migrationsverket.

Banksektorn bör regleras

Martin Klepke
23 oktober

Ledare / Banker Företrädare för bankerna varnar för att en ny bankskatt kommer att innebära höjda bolånekostnader för kunderna. Reaktionen är ett bevis för att det är hög tid att reglera banksektorn hårdare än i dag, skriver Martin Klepke.

Lärarbasen Bo Jansson

Bo-start

Budgeten räddade 125 jobb

23 oktober

Budgeten. Kustbevakningen får extra miljoner i regeringens budget. Därmed kan varslet om uppsägning av 125 anställda dras tillbaka.

Allt färre kvinnor utan jobb

23 oktober

Könsfaktorn och jobben. 27 000 färre arbetslösa kvinnor – men
17 000 fler arbetslösa män. Det är Statistiska Centralbyråns nya siffror i kortkort sammanfattning. Antalet sysselsatta ökar – men tillfälliga jobb ökar mer än fasta.

Spelet bakom Juholts fall

suhonenstart
23 oktober

Ny bok. ”Även om Suhonens ansats är att ge Juholt – och sig själv – viss upprättelse är det fortfarande tydligt att den största bakomliggande orsaken till socialdemokratins största kris hittills var Håkan Juholts egna tillkortakommanden.” Jonna Sima recenserar Daniel Suhonens bok Partiledaren som klev in i kylan.

Höj ambitionsnivån!

Jonna Sima 140x100
23 oktober

Ledare. En bra början, skriver Arbetets Jonna Sima om den första budgeten på åtta år som gynnar låginkomsttagare mer än höginkomsttagare. Men regeringen måste bli modigare i sina skattehöjningar.

Regelbok som hindrar

Anders Eld
23 oktober

Ekonomi. När regelboken hindrar en vettig ekonomisk politik är det dags att skriva om reglerna, skriver Arbetets ekonomikrönikör Anders Eld.

Slutgräns för sjukpeng slopas

23 oktober

Budgeten. Den bortre gränsen för sjukpenning tas bort nästa år, som ett första steg mot en mer ”human och förutsägbar” sjukförsäkring. I regeringens budgetförslag finns också höjda förtidspensioner och samverkan med fack och arbetsgivare om rehabilitering.

Inga fler bidrag till topplöner

23 oktober

Nystartstak. Nästa år är det slut på statliga bidrag till löner över
100 000 kronor. Regeringen inför ett lönetak på 22 000 kronor för nystartsjobben. Arbetsgivarna får inga bidrag för högre löner än så.

Relativt små skattehöjningar

23 oktober

Budgeten. Jämfört med Alliansårens skattesänkningar är de skattehöjningar regeringen föreslår måttliga.

Förändringarna i siffror

23 oktober

Budgeten. Här finner du alla förändringar i skatter och utgifter enligt regeringens budget.

En budget i LO:s smak

23 oktober

Budgeten. Ökad jämlikhet, ökad jämställdhet – och jobb. LO:s Ola Pettersson hittade mycket att glädjas åt i regeringens första budget.

Fas 3-stopp ”fortast möjligt”

23 oktober

Fas 3-stoppet. Det finns ingen tidsgräns för när fas 3 ska vara avskaffat, men i budgeten lovar regeringen att komma igen med nya beslut om det går för långsamt. ”Vi ska göra allt för att det ska gå så fort som möjligt”, säger finansminister Magdalena Andersson.

SN: Tillväxten riskeras

CarolaLemneliten
23 oktober

Budgeten. Regeringens politik är företagsfientlig och kommer att riskera jobb och tillväxt, anser Svenskt Näringsliv.

IF Metall gillar ny inriktning

Anders Ferbe
23 oktober

Budgeten. IF Metall är positiva till regeringens budget. Ordförande Anders Ferbe framhåller särskilt satsningarna på bättre arbetsmiljö.

TCO ogillar höjd jobbskatt

23 oktober

Budgeten. Tjänstemännens centralorganisation TCO välkomnar höjda tak i sjukförsäkringen och a-kassan. Men precis som Saco ogillar TCO de höjda skatterna på arbete.

Fler tjänstemän får nytt jobb

23 oktober

Arbetsmarknad. Det har blivit lättare för uppsagda tjänstemän att hitta nytt jobb igen, meddelar TRR Trygghetsrådet.

”Satsa mer på kompetens”

23 oktober

Budgeten. Unionen saknar satsningar på kompetensutveckling för dem som redan har jobb i regeringens budget. Tjänstemannafacket vill både se ekonomiskt stöd till en särskild kompetensstiftelse och bättre möjligheter att få studiestöd för dem som varit yrkesverksamma en tid.

Yngre mår sämre på jobbet

23 oktober

Arbetsmiljö. Dålig arbetsmiljö gör att yngre mår allt sämre på jobbet. Bland män i åldersgruppen 30 år eller yngre säger 30 procent att de känt psykiskt obehag att gå till arbetet i en jobbhälsobarometer om arbetsmiljön.

Mer läsning → Arkivet