En månad in i Teslastrejken stoppade IF Metall tillverkningen av komponenter för Teslabilar vid Hydro Extrusion i Vetlanda.

Det handlar om aluminiumprofiler som används i bilarnas krockskydd.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä anser att den här stridsåtgärden är effektiv, och är övertygad om att den bidrar till att Tesla stoppar en stor del av produktionen vid sin fabrik i Berlin inom kort.

Arbetet bad tre experter på bilindustrins leverantörskedjor att bedöma om Tesla klarar sig utan komponenterna från Vetlanda.

Jonas Jansson, avdelningschef vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Kraven på del delar som ingår i en bil är generellt mycket höga, säger Jonas Jansson, som själv har arbetat inom fordonsindustrin.

– Det mesta i en bil provas rigoröst. Komponenterna ska motsvara en mängd krav på hållfasthet, värmebeständighet och så vidare.

– Så även om det finns andra företag som kan göra den komponent som Hydro Extrusion gör kan mycket testning behövas ifall Tesla behöver hitta en ny leverantör.

Jonas Jonasson betonar att han inte är expert på pressade aluminiumkomponenter och vet inte hur många tillverkare det finns på det området.

Ala Arvidsson, universitetslektor vid Chalmers i Göteborg

Forskarna vid Chalmers har inte gjort någon studie på just den situation som konflikten mellan Tesla och IF Metall har skapat.

Men marknaden för aluminiumprodukter är varken särskilt stor eller starkt koncentrerad till få tillverkare, säger Ala Arvidsson.

– Det kan skapa eberoende av en viss leverantör. Och andra aspekter, till exempel utvecklingskostnader, kan göra det svårt att byta leverantörer.

Men det finns alternativa tillverkare som Tesla kan vända sig till, säger Ala Arvidsson.

– Jag kan tänka mig att man i viss mån redan växlar mellan leverantörer för att undvika produktionsstopp.

Peter Bryntesson, vd för Fordonskomponentgruppen (FKG), branschorganisation för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin:

Tesla gör sammanlagt uppemot 1,8 miljoner bilar i flera fabriker världen över, påminner Peter Bryntesson.

– Hydro Extrusion levererar vad jag har förstått bara till fabriken i Berlin. Så Tesla kan nog styra om volymer från dem som levererar till fabrikerna i USA och Kina.

Men det här är definitivt ingenting som en biltillverkare önskar, tillägger Peter Bryntesson.

– Även om det är exakt samma artikel så är de verktyg som behövs olika. Så ett sådant byte är bökigt, det är svårt, men det är görbart.

Enligt Peter Bryntesson händer det att biltillverkare har två leverantörer av en och samma artikel till en fabrik. Men det är ingenting de berättar om.