Anna-Karin Hällman har just tagit del av domen där det slås fast att Green Cargo inte döms för olyckan som kostade hennes pappa livet hösten 2018.

– Jag blir ju besviken såklart, säger hon när Arbetet ringer upp.

Ilskan hörs när hon sedan frågar sig hur pappans arbetsgivare inte kan anses skyldig. 

Senare under samtalet kommer gråten.

– Det är flera känslor. Jag blir sällan arg nu för tiden, för det hjälper inte. Och inte ledsen heller. Men jag känner mig ledsen för hans skull nu.

Åklagaren krävde en miljon

Hennes pappa Per Myrberg var 59 år och närmade sig pensionen när olyckan inträffade den 11 november 2018.

Han jobbade med att koppla samman godsvagnar på bangården i Borlänge när han föll, fick benet avklippt av ett hjul och omkom.

Åklagaren Anders Gustafsson yrkade i rätten på att hans arbetsgivare Green Cargo skulle betala en miljon kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott.

Han menade att företaget brustit på flera punkter. Bland annat genom otillräcklig riskbedömning och genom att inte vidta åtgärder så att personal inte skulle gå mellan vagnar i rörelse. 

”Inte visat samband med olyckan”

Han pekade också på att Per Myrberg arbetade med att koppla vagnar trots att han inte genomgått en hälsokontroll som var obligatorisk för det.

– Han borde ha varit spärrad från arbete, sa åklagaren Anders Gustafsson till Arbetet i samband med rättegången. 

Men tingsrätten slår fast i sin dom att företaget visst har gjort tillräckligt på de flesta av de punkter där åklagaren hävdat att man brustit.

Domen instämmer endast i att Per Myrberg inte borde ha jobbat med de här uppgifterna utan att ha gjort hälsokontroll. Men enligt domen har det inte gått att visa på ett orsakssamband mellan den bristen och dödsolyckan. 

Därmed frias företaget helt.

”Pappa hade fått upprättelse”

Anna-Karin Hällman säger att hon egentligen inte bryr sig om den miljon som åklagaren hade krävt i företagsbot.

– Det är bara pengar som byter från statens järnvägsföretag till en annan del av staten. Vad spelar det för roll egentligen? 

Men på andra sätt hade en fällande dom varit viktig för henne.

– Pappa hade fått upprättelse. Han gav sitt liv för den där arbetsplatsen. Det hade varit jätteskönt om de bara sagt ”vi gjorde fel, vi ber om ursäkt för det”.

En av tre dödsolyckor

Efter olyckan har Green Cargo ändrat rutiner gällande hälsokontroller och säkerhetsregler. Anna-Karin Hällman är glad över det men ifrågasätter att de ändå inte anses ha gjort fel när hennes pappa dog innan dessa nya rutiner var på plats.

Det här är en av tre dödsolyckor som skedde på Green Cargo under år 2018 och 2019. Företaget har inte dömts för arbetsmiljöbrott i något av fallen. En utredning lades ned utan åtal och i ett annat har både tingsrätt och hovrätt friat bolaget.

Domen om Per Myrbergs död kan överklagas, Anna-Karin Hällman vet ännu inte hur hon och övriga familjen ställer sig till det.