60-åringen stod på ett litet utvändigt fotsteg på godsvagnen, för att hålla uppsikt när vagnarna backade in på papperstillverkaren Smurfit Kappas område i Piteå. När en lastbil körde ut över spåret i en plankorsning skedde en kollision där mannen klämdes till döds.

Idag, torsdag, har hovrätten friat såväl Smurfit Kappa som arbetsgivaren Green Cargo från arbetsmiljöbrott.

För ett par veckor sedan var Arbetet på plats på rättegången i Piteå. Åklagaren Christer Jarlås yrkade på att Green Cargo skulle betala två miljoner i företagsbot, och Smurfit Kappa 1,5 miljoner kronor.

Han ansåg att om båda företagen hade gjort tillräckliga riskinventeringar och agerat utifrån dem hade olyckan sannolikt hindrats. Det kunde ha lett till bommar eller ljussignaler i korsningen, att Nisse gjorts mer synlig eller att man annars jobbat på ett sätt där ingen står så utsatt på vagnens utvändiga fotsteg.

Hovrätten gör samma bedömning

Men hovrätten landar alltså i samma slutsats som tingsrätten gjorde i början av året – att inget brott har begåtts. 

I domen poängteras inledningsvis att varje åtgärd som vidtas för att minska riskerna ”naturligtvis är djupt välkomna”, men att även om det finns något som troligen hade förhindrat en olycka är det inte detsamma som att någon har straffrättsligt ansvar.

”Brott har inte alltid begåtts”

Man återkommer i domen till att ett brott inte alltid har begåtts även om en olycka kan hänföras till arbetsmiljön. 

Det som krävs av arbetsgivare är att de ska ha agerat normalt aktsamt och vidtagit rimliga åtgärder. Och hovrätten landar alltså i att företagen har hanterat riskerna på ett rimligt sätt utifrån den kunskap man haft och de regelverk som finns för järnvägsspår.

I tingsrätten var även lastbilschauffören åtalad, men även han friades och den delen av domen har inte överklagats.

Liknande dödsolycka nyligen

En olycka som liknar den olycka som domen handlar om skedde i november i år i Varberg. En man klämdes till döds i en krock mellan en tågvagn och en timmerbil i en plankorsning på ett industriområde. 

I andra tidigare olyckor har anställda omkommit bland annat då de fallit från godsvagnens fotsteg och körts över av vagnen.

Arbetet granskade i november säkerheten vid den här typen av arbete, särskilt på Green Cargo, läs hela den granskningen här.