En tåganställd omkom i olyckan som inträffade i anslutning till pappersmassabruket Södra Cells område i Varberg. Mannen stod utanpå en vagn eller ett lok som kolliderade med en timmerbil i en obevakad plankorsning. 

Det säger Maria Johansson, åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, som ska leda förundersökningen om eventuellt arbetsmiljöbrott.

Det är vanligt att stå på utsidan av vagnar och lok för att köra eller hålla uppsikt när de förflyttas i låg hastighet inom begränsade områden.

Det har upprepade gånger skett svåra olyckor just i samband med sådant arbete.

Liknande olycka på Smurfit Kappa

2019 omkom en man anställd på Green Cargo i en liknande olycka på en annan pappersindustri, Smurfit Kappa i Piteå.

Han stod på ett fotsteg utanpå en vagn och höll uppsikt i färdriktningen när vagnar backades in på Smurfit Kappas område.

Han klämdes till döds i en kollision med en lastbil i en plankorsning. 

I månadsskiftet november/december ska hovrätten pröva Green Cargos och Smurfit Kappas ansvar för den olyckan, tingsrätten friade dem i början av året.