60-åringen klämdes till döds när tågvagnen han stod på kolliderade med en lastbil i en plankorsning på ett fabriksområde hösten 2019. 

Lampor var trasiga i området. Korsningen har efter olyckan försetts med bommar och ljus- och ljudsignaler, som alltså saknades vid olyckstillfället.

Åklagaren Christer B Jarlås har drivit att två företag har brustit i sitt ansvar för att förebygga olycksrisken. Han stämde med krav på företagsbot. Stämningen riktade sig även mot lastbilschauffören, för att han inte lämnat företräde för tåget.

Nu har Luleå tingsrätt friat samtliga från ansvar. Domen kan överklagas under januari.

”Utom hans kontroll”

Olyckan inträffade en tidig novembermorgon. Mannen som omkom arbetade på det statligt ägda logistikföretaget Green Cargo, som utför godstransporter med tåg.

Han och en kollega skulle backa in ett tågsätt på pappersbruket Smurfit Kappas fabriksområde i Piteå.

Femton godsvagnar fulla med returfibrer och en tom timmervagn kördes baklänges in genom grinden. På ett trappsteg på sista vagnen, som alltså åkte först, stod mannen för att hålla uppsikt.

Samtidigt rullade en lastbil med spån över området. När den passerade en plankorsning körde tåget in i dess bakre del. Mannen som jobbat med att hålla uppsikt från tåget klämdes till döds.

Olyckan inträffade strax innan halv sju på morgonen och resonemanget i domen handlar bland annat om lastbilschaufförens möjlighet att alls se tåget komma. Han har uppgett att det inte syntes. Tingsrätten gör bedömningen att omständigheterna skapade stora svårigheter att upptäcka tåget och att det ”i princip var fråga om omständigheter utom hans kontroll”.

Lastbilschauffören frias därför.

Olika bild av möjliga lösningar

Var det då Green Cargos och Smurfit Kappas ansvar att sikten inte var god nog?

Åklagaren anser att båda brustit i arbetet med riskreducerande åtgärder.

Han menar att Smurfit Kappa, som förfogar över området, borde ha försett järnvägskorsningen med ljus- eller ljudsignal, samt att det var deras ansvar att delar av belysningen längs järnvägsspåret var ur funktion.

Vidare har åklagaren uppgett att Green Cargo kunde ha kört in tåget på säkrare sätt än med en person stående utan belysning i änden.

Men tingsrätten slår fast i domen att det saknades möjlighet att köra tåget på annat sätt. Vidare sägs att korsningarna uppfyllde Trafikverkets krav. 

Att lampor längs med spåret var trasiga förklaras av ett misstag där en arbetsorder om att fixa dem hamnat fel, hos en person som var ledig. Tingsrätten menar att det inte tyder på sådana brister i arbetsmiljöarbetet som kan leda till straffrättsligt ansvar.

”Totalt oskyddad”

Åklagaren Christer B Jarlås säger till Sekotidningen att han är förvånad över hur domen är skriven.

– Man kom nästan bort från det faktum att en anställd på Green Cargo omkom. Att han var totalt oskyddad när det hände. Och ingen kunde se honom. Det känns som att man missat det i domen.

Efter olyckan har flera åtgärder vidtagits av företagen. Bland annat har tågen och personalen ombord fått ny belysning och plankorsningar på området har försetts med bommar och signaler.

Tredje dödsolyckan på två år

Olyckan var den tredje dödsolyckan på Green Cargo på två års tid. I januari 2018 omkom en man i 45-årsåldern i Västerbotten när han föll av en tågvagn och blev överkörd. Senare samma år klämdes en bangårdsarbetare i 60-årsåldern till döds i Borlänge. 

I båda de fallen pågår ännu utredningar och åklagarna har inte fattat beslut om ifall åtal ska väckas.