Enligt Arbetsmiljöverket har Green cargo inte följt Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg, TTJ – alltså det regelverk som gäller på den svenska järnvägen.

– Vi kan inte se att man har riskbedömt det här arbetet, säger Paul Keenan, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har utrett dödsolyckan i november 2018 på bangården i Borlänge. Det myndigheten sett är att det förekommer en rad allvarliga risker i växelarbeten generellt.

Bland annat eftersom arbetstagare befinner sig inom eller nära i områden där det de riskerar att klämmas eller krossas av vagnar.

Sedan 2012 har ett tiotal allvarliga tillbud inträffat vid växlingsarbeten på Green cargo, ett tiotal olyckor, samt fyra dödsolyckor. 

Den senaste dödsolyckan skedde i början av november i Piteå. En 60-årig radioloksoperatör stod längst bak på ett backande tåg när han klämdes ihjäl vid en kollision med en lastbil.

Varken i dödsolyckan i Bastuträsk i januari 2018, eller på bangården i Borlänge fanns något system för att undersöka och riskbedöma arbetsuppgifterna vid växelarbeten, enligt Arbetsmiljöverket.

– Det här måste företaget jobba vidare med, säger Paul Keenan.

Enligt Green cargo är de rutiner och riskbedömningar som gjorts tillräckliga.

Arbetsmiljöverket håller inte med och har därför lagt ett föreläggande om vite på en halv miljon kronor för få företaget att agera, kartlägga risker på alla bangårdar i landet där växlingsarbete förekommer.

– Vår ambition är att genomföra en större inspektion som inkluderar alla järnvägsföretag som håller på med växlingsarbete, så det blir lika inom hela branschen. Det här är en bransch som är väldigt van att göra som man tidigare gjort och menar att det sker på ett säkert sätt. Men jag anser att det inte stämmer. Det händer saker ändå och det sker inte korrigeringar i tillräcklig stor utsträckning.

– Vi vill också att man ska förstå att en arbetstagare inte kan bära all säkerhet själv. Man måste också kunna ha dåliga dagar. Där vill vi att branschen flyttar fram positionerna, säger Paul Keenan.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Sekotidningen, som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.