Sandor Abraham har varit ägare av restaurang Variation på Mobilia i Malmö. Nu har restaurangen gått i konkurs och Sandor får inte komma in i lokalerna då konkursförvaltarna tagit över den.

Sandor Abraham har varit ägare av restaurang Variation i Malmö. Nu har restaurangen gått i konkurs och Sandor får inte komma in i lokalerna då konkursförvaltarna tagit över den.

Det har bara hunnit gå tre veckor sedan det var full rulle här. Sandor Abraham sitter på uteserveringen till det som var hans restaurang i ett köpcenter i östra utkanten av centrala Malmö.

Det är solig sensommar, men innanför de stora glasfönstren gapar lokalerna tomma. Dörrarna är låsta, all personal blev arbetsbefriade dagen efter beskedet och en konkursförvaltare har tagit över. Men än sitter de handskrivna skyltarna uppe, de som vänligen ber gästerna att plocka in sin disk.

– Alla inventarier ska säljas på auktion. Eller om de redan har gjort det. Det vet inte jag, efter beslutet har en konkursförvaltare skött i princip allt praktiskt.

Rekordmånga konkurser

Just nu befinner sig många företag, precis som folk i gemen, i tuffa tider. Det visar statistik från flera stora kreditupplysningsbolag samt siffror från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. 

I ett år nu har antalet konkurser, månad efter månad, legat högre än samma period föregående år. I augusti 2023 ökade antalet konkurser med 42 procent i jämförelse med samma månad året innan, i juli var motsvarande ökning 67 procent och i juni låg ökningen på 43 procent. Till de värst drabbade branscherna hör transportsektorn, detaljhandeln, byggsektorn, tillverkningsindustrin och hotell- och restaurangbranschen. 

Dörrarna är låsta, all personal blev arbetsbefriade dagen efter beskedet och en konkursförvaltare har tagit över.

Stora skatteskulder

Men det är inte enbart inflationen, de kraftigt ökade energipriserna och att kunderna har mindre i plånboken som gör att många företag har det kärvt. Enligt Karl Stjerna, som är vd på kreditupplysningsföretaget Syna, har det också att göra med att många verksamheter fick tillfälligt anstånd med skatter och sociala avgifter under pandemin. Nu måste de pengarna in.

– Över 23 000 svenska företag har i dag sammanlagt 45 miljarder kronor i skuld till svenska staten, säger han.

En stor del av dessa miljarder kommer staten aldrig att få se röken av, spår Karl Stjerna. Många av de bolag som fick anstånd befann sig nämligen redan före pandemin i en svår situation, enligt honom.

– På så sätt ser jag anståndsreglerna som ett slags konstgjord andning. Vi har många fler konkurser att vänta de kommande månaderna, säger Karl Stjerna.

Erfaren företagare

Sandor Abraham är en erfaren näringsidkare. Han har drivit företag inom restaurangbranschen i snart 25 år. Han försöker fokusera på det, att hans verksamheter tidigare alltid har hållit näsan över ytan trots många tuffa tider. Som mest handlade det om fyra olika restauranger med 18 anställda. Men pandemin tog hårt.

Våra anställda har alltid varit så lojala. Då vill man inte svika dem.

Sandor Abraham, fd restaurangägare.

– Dödsstöten var delvis att sista ansökningen om permitteringsstöd under pandemin inte gick igenom av någon anledning. Det får man veta först ett år efteråt och då blev det plötsligt en skattesmäll på en kvarts miljon. Det hade kanske gått, men inte i kombination med allt annat.

Dåligt samvete

Det var inte direkt roligt att gå till jobbet den där dagen när personalen skulle informeras. Sandor Abraham beskriver ett stort dåligt samvete, att han var fullt medveten om att konkursbeskedet inte enbart skulle påverka ägarna och deras familjer utan också samtliga anställda och deras nära och kära.

– Våra anställda har alltid varit så lojala. Många har jobbat med oss i över 10 år. Då vill man inte svika dem. Men under mina bra dagar, så här efteråt, försöker jag att tänka att det inte är vårt fel. Det är så många olika saker som ledde till det här. Och tack och lov är det goda tider för kockar. Nästan alla våra anställda har faktiskt snabbt fått nya jobb.

Alla anställda blev dessutom beviljade statlig lönegaranti.

– Det var vi väldigt lättade över, säger Sandor Abraham.

Sandor Abraham är en erfaren näringsidkare. Han har drivit företag inom restaurangbranschen i snart 25 år.

Låg arbetslöshet

Trots det rekordstora antalet konkurser är arbetslösheten låg. Senaste siffran från Arbetsförmedlingen visar ett rikssnitt på 6,3 procent. Men det går lite upp och ner i decimaler, beroende på säsongsarbete och så, förklarar Emil Persson som är arbetsmarknadsanalytiker på myndigheten.

– Arbetsmarknaden beter sig inte riktigt som väntat just nu. Trots hög inflation, försvagad BNP och högre ränteläge har arbetsmarknaden varit överraskande stark hela 2023. I maj hade vi de lägsta arbetslöshetssiffrorna sedan 2009.

Enligt Emil Persson och hans kollegor är förklaringen att det länge har varit kompetensbrist inom många branscher. Han tar hotell- och restaurangsektorn som exempel. Under pandemin sades många upp på grund av arbetsbrist och valde då att lämna branschen. När verksamheterna nu rullar igen, råder stor efterfrågan på personal.

– Det vet många företagare och de vill undvika att hamna i en liknande situation. Därför håller man hårt i sin personal så länge man kan och är försiktigt med uppsägningar. För då vet man att det kan vara svårt att få tillbaka dem.

Dessutom är majoriteten av de företag som hittills har gått i konkurs små. Det ger inte så stora utslag i arbetslöshetsstatistiken.

Spår stigande arbetslöshet

Det kommande månaderna spår dock analytikerna på Arbetsförmedlingen att arbetslöshetssiffrorna kommer att stiga något. Den utvecklingen fortsätter även första halvan av 2024, eftersom prognosen är att konjunkturen då kommer att bli än lägre.

– Men arbetslöshetssiffrorna kommer inte att stiga lika mycket som under pandemin eller under en finanskris. Å andra sidan är det väldigt svårt att ställa prognoser just nu, säger Emil Persson. 

Fakta/ antal konkurser:

Konkursläget de senaste tre månaderna:

I augusti 2023 gick 514 företag i konkurs. Det är 42 procent fler än i augusti 2022, då 363 företag gick i konkurs.

I juli 2023 gick 640 företag i konkurs. Det är 67 procent fler än i juli 2022, då 384 företag gick i konkurs. 

I juni 2023 gick 891 företag i konkurs. Det är 43 procent fler än i juni 2022, då 625 företag gick i konkurs.

Antalet konkurser ökade under dessa månader inom samtliga län i landet. 

Fram till och med juli månad i år meddelar Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser att totalt 4 886 företag med 10 411 anställda gått i konkurs. Under motsvarande period 2022 gick 3 952 företag med 6 400 anställda i konkurs. Den officiella statistiken med augusti inräknat kommer den 15 september.

Omkring 75 procent av de företag som hittills har gått i konkurs har inga anställda. 95 procent av de konkursade verksamheterna är aktiebolag.

Källa: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Kreditrapporten.se

Fakta/ statlig lönegaranti:

Den gäller alla oavsett anställningsform och innebär att staten går in och betalar din arbetsgivares löneskuld till dig under en viss tid och upp till ett visst belopp. 

Lönegarantin omfattar dock inte alltid allt, utan gäller enbart lön som du har tjänat in tidigast tre månader innan ansökan om rekonstruktion eller konkurs lämnades till tingsrätten, uppsägningslön, semesterersättning för aktuellt år samt högst fem sparade semesterdagar från förra semesteråret. 

Maxbeloppet för lönegaranti är fyra prisbasbelopp. Under 2023 innebär det att du som mest kan få ut 210 000 kronor, summan ändras varje år. Staten betalar ut lönegarantin genom länsstyrelsen i högst åtta månader. Ju högre lön som ska täckas, ju kortare tid räcker därmed lönegarantin.

Källor: Lansstyrelsen.se, Kronofogden, Skatteverket

Fakta/ arbetslösheten

De senaste prognoserna från Arbetsförmedlingen visar på följande årssiffror vad gäller antalet arbetslösa som är inskrivna hos myndigheten:

2023: Under året som helhet är i snitt 336 000 personer inskrivna. 

2024: Under året som helhet är i snitt 347 000 personer inskrivna.

Källa: Arbetsförmedlingen