Finns det några varningstecken på att företaget är på väg mot konkurs?

Om du märker att lönen inte betalas ut i rätt tid kan det vara en signal om att arbets­givaren har ekonomiska problem. Ett annat tecken kan vara att leveran­törer börjar kräva förskottsbetalning, det kan betyda att företaget har dragit på sig skulder.

Vem bestämmer om konkurs?

Tingsrätten beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare som tar över led­ningen av företaget under processen. Förvaltaren gör en sammanställning av ekonomin och ser om det finns pengar eller andra tillgångar i företaget och vilka skulder som finns. Förvaltaren ska också undersöka om det finns möjligheter att driva företaget, eller delar av det, vidare eller om det ska avvecklas.

Hur får jag veta att min arbetsplats har gått i konkurs?

De flesta arbets­givare informerar sina anställda så snabbt de kan. Men om du misstänker konkurs utan att ha fått någon information kan du vända dig till Kronofogdens kundservice. De kan svara på
om det finns ett konkursbeslut, när det i så fall togs och vem som är konkurs­förvaltare.

Vad händer med min lön om företaget går i konkurs?

Om det finns tillgångar i företaget fördelas de till dem som företaget har skulder till i en särskild ordning. De första som får betalt är de som lånat ut pengar mot en säkerhet till företaget, till exempel om det har belånat en fastighet. Finns det pengar kvar efter det går de till andra skulder som till ­exempel löner och arvoden.

Vad händer om det inte finns pengar till löner?

Då kan du få pengar från den statliga löne­garantin. Konkursförvaltaren tar beslut om lönegaranti och kontaktar dig för att stämma av vilka lönekrav du har. Du kan också kontakta förvaltaren själv för att se till att hen har alla uppgifter som behövs. Vid en konkurs är det viktigt att du gör en sammanställning av den lön du inte har fått och lämnar över till konkursförvaltaren.

Hur länge får man lönegaranti vid konkurs?

Lönegarantin kan täcka lön som du tjänat in ­tidigast tre månader innan konkursansökan ­lämnades in, uppsägningslön under uppsägnings­tiden och semesterersättning för innestående och föregående semesterår. Det är länsstyrelsen som betalar ut lönegarantin. Maxbeloppet för löne­garanti är fyra prisbasbelopp. Under 2023 mot­svarar det 210 000 kronor. Du kan få pengar för högst åtta månader.

När ska jag anmäla mig till Arbetsförmedlingen?

Anmäl dig till Arbetsförmedlingen samma dag som du blir uppsagd. Det krävs för att du ska få pengar från lönegarantin under uppsägningstiden. Du måste också skicka en blankett och ett intyg från Arbetsförmedlingen till Kronofogden för att få uppsägningslön och semesterersättning från lönegarantin. Blanketten finns på Kronofogdens hemsida och skickas även hem till dig.

Vad har jag för uppsägningstid vid konkurs?

När du sägs upp för att före­taget har gått i konkurs är det uppsägningstiderna i lagen om anställnings­skydd (las) som gäller, oavsett vad det står i ditt anställnings- eller kollektiv­avtal. Uppsäg­ningstiden varierar mellan två och sex måna­der beroende på hur länge du varit ­anställd på företaget.

Måste jag jobba kvar under ­konkursen?

Om konkursförvaltaren driver verksamheten vidare måste du arbeta så länge som förvaltaren bestämmer. Ditt anställningsavtal fortsätter att gälla tills du eller konkursförvaltaren säger upp det. Om förvaltaren inte driver verksamheten vidare under konkursen blir du oftast arbetsbefriad under uppsägnings­tiden.