”Fackets nya taktik – lagen som Tesla inte kommer undan.” Så löd rubriken när Arbetet i mars berättade att flera av IF Metalls lokalavdelningar skickat ut mötesinbjudningar till Teslachefer – mitt under brinnande strejk. 

Att säga nej till kollektivavtal kanske går an. Men inte till de här inbjudningarna eftersom facket hade svensk lag i ryggen. Närmare bestämt paragraf 19a i lagen om medbestämmande i arbetslivet, mbl.

Enligt den är även arbetsplatser utan kollektivavtal men med fackliga medlemmar skyldiga att löpande informera facket om ”hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken”.

Haft mbl-möten

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä har tidigare sagt till Arbetet att mbl-draget inte är något vapen i konflikten. Men att det samtidigt sticker hål på argumentet om att det är besvärligt med kollektivavtal för att man då måste ”MBL:a” och informera facket. 

Nu bekräftar ombudsmän både i Malmö och Göteborg att de haft mbl-möten med Tesla i Sverige. Deras bild är att bolagets servicechef, som varit med i båda städerna, åkt runt till de flesta mbl-förhandlingarna tillsammans med lokala chefer. Strejkfrågan har varit så gott som frånvarande.

Adis Heldic, ombudsman på IF Metalls avdelning i Malmö, berättar att mötet skedde i ett anonymt rum på ett kontorshotell den 18 mars. Men mer vill han inte säga, eftersom förhandlingarna inte är helt avslutade.

Även i Göteborg har ett möte ägt rum, även det i ett neutralt kontorshotell.

– Det gick bra och var ett gott förhandlingsklimat. Ett lära känna-varandra-möte och vi fick också informationen vi efterfrågade. Vi ville visa dem att vi vill ha en god relation och att vi inte är farliga, säger Karl-Henrik Rosberg, ombudsman på IF Metall Göteborg.

Han var själv inte med på mötet, men är den som från avdelningen som uttalar sig i Teslafrågan. 

”Trevligt”

I juni är ett nytt möte inbokat. IF Metall i Göteborg bjöd in Tesla till sina avdelningslokaler. Och fick faktiskt ja. Säger det något på ett större plan? 

– Jag tror enbart det här ett tecken på att det blev ett gott förhandlingsklimat i den förhandlingsfrågan. Jag gör inga tolkningar vad gäller själva kollektivavtalstecknandet. 

Tackar ni ja om de bjuder in till sig nästa gång? 

– Absolut. Vi kan sitta var som helst och vi förordar att vi sitter ute på bolagen. Men nu tänkte vi att det kunde vara trevligt att de får komma och se hur vi har det också. 

Arbetet har sökt Tesla i Sverige via bolagets europeiska presstjänst. IF Metalls pressavdelning skriver till Arbetet att de inte har något att säga om mbl-förhandlingarna i nuläget.

Lyssna på Arbetets pdd Från Golvet