Regeringen och SD pratar mycket om hur stora insatser de gör för att minska olyckorna och arbetssjukdomarna på svenska arbetsplatser. Alla som följt nyhetsrapporteringen det senaste året kan dock se att ingen minskning skett. Tvärtom. Inte på decennier har dödsolyckorna varit fler.

Trots detta föreslår regeringen åtgärder som faktiskt försvårar kampen för en bättre och säkrare arbetsmiljö. Pratet om de stora insatserna blir till tomma ord.

Över 3 000 dödsfall i EU

Tyvärr är vi i Sverige inte ensamma om ökande antal dödsolyckor i arbetet. Det ser lika illa ut i större delen av EU. Arbetares liv värdesätts inte på den politiska dagordningen. Det är oacceptabelt.

Under 2023 dog 63 personer till följd av arbetsrelaterade olyckor på svenska arbetsplatser. Inom EU var antalet direkta dödsfall över 3000.

Lägger vi därtill indirekta faktorer som stress, kemikalier, damm, slimmad bemanning och psykisk ohälsa är den uppskattade siffran att närmare en kvarts miljon människor dör, varje år. På grund av sitt arbete. 

Inför Workers’ Memorial Day den 28 april, en dag som uppmärksammas internationellt för att minnas och hedra alla som omkommit på jobbet, önskar vi att vi inte bara minns. Vi kräver konkreta åtgärder. 

Attackerar skyddsombuden

Den samlade högern, regeringen och SD, vill gå fram med politiska förslag som försvagar skyddsombuden på arbetsplatserna, när deras roll i stället borde stärkas. Vilket skyddsombud vill stå upp mot en arbetsgivare utan att ha ett fackligt skydd i ryggen?

Vidare väljer man att angripa myndigheter som bedriver arbetsmiljöforskning och lägger uppgiften på Arbetsmiljöverket, som redan idag har svårt att hinna med sitt uppdrag. Om regeringen menar allvar med att vilja lösa problemet borde forskningen främjas och Arbetsmiljöverket stärkas. 

Regeringen och SD behöver ställa krav på företagen. Vi tänker inte låta dem fortsätta blunda för konsekvenserna av långa underleverantörskedjor, där säkerheten tillåts att delegeras neråt. Där det helt missas att människor utnyttjas i nuvarande system. Det är vad lagstiftarna måste stoppa. 

Det ska kosta att skada arbetare

Regeringen behöver dessutom ställa krav både i Sverige och inom EU. Det måste bli svårare att fuska och det måste till kännbara konsekvenser när företag gör fel. Den som fuskar och riskerar arbetares liv ska inte få sova gott om natten.

Problemen och utmaningarna på såväl den svenska som den europeiska arbetsmarknaden behöver lösas med nationella reformer och ett stenhårt Europasamarbete. Regeringens ord om att stärka arbetsmiljön blir inte vatten värda utan sådana reformförslag.

Att med tomma ord förringa arbetares hälsa och liv måste få ett slut. Frågorna är för allvarliga för det. Just nu klingar den rådande politiken mycket tydligt högerideologiskt och antifackligt. 

Behövs skarpa politiska förslag

Gör om, gör rätt. Säkerställ att sociala krav finns med vid alla upphandlingar, oavsett var i unionen det sker. Begränsa långa underentreprenadsled och tydliggör arbetsmiljöansvaret. Stärk skyddsombudens inflytande och deras möjlighet att utföra sitt uppdrag. Låt det kosta att göra fel.

Listan över förändringar som behöver ske kan göras lång, både här hemma och i EU-parlamentet. Hittills gapar dock högerns dagordning tom. 

Vi jobbar stenhårt varje dag för att genomföra reformer som på riktigt gör skillnad mellan liv och död. Vi kommer inte, som den sittande regeringen, stanna vid tomma ord.

Det räcker inte att minnas de som dött på sina arbeten och inte längre finns ibland oss. Vi måste, och ska, se till att få fram förslag som hindrar det från att ske igen.