Som skit! 

Så beskriver Therése Eriksson svetsarutbildningen hon fick genom Arbetsförmedlingen hos utbildningsföretaget Veldi i Göteborg.

– De har gjort sådana galna besparingar som har påverkat så mycket av vår utbildning, säger hon.

Therése Eriksson har alltid gillat det praktiska och tycker om verkstadsmiljöer, att tillverka saker. Så när hon varit arbetslös i drygt ett år tänkte hon att hon skulle utbilda inom ett bristyrke. 

Men hon känner sig lurad.

Det handlar om allt från för få maskiner, som dessutom står trasiga långa tider, till att man inte fått köpa in material som behövs för att kunna svetsa.

Therése Eriksson i svetsarutrustning.
Therése Eriksson är besviken på sin utbildning som hon fått genom Arbetsförmedlingen. – Man fick titta leta efter svetsvideos på Youtube och sedan köra på.

Fick lära sig svetsa på Youtube

I hennes klass var de 20 elever, men det fanns bara 15 svetsbås, så det gällde att komma tidigt på morgonen. Dessutom fanns det bara två svetslärare, där bara den ena hade licens.

Lärare som dessutom delades med Komvuxeleverna i samma lokaler.

– Om man fick tag på ett svetsbås blev man lämnad åt sig själv, lärarna hade inte tid att vägleda en. Man fick leta efter svetsvideos på Youtube och sedan köra på, säger Therése Eriksson.

Veldi har även Komvuxutbildningar i Göteborg. Där går en elev som vi kan kalla David. Eftersom han fortfarande är kvar på utbildningen vill han inte framträda med namn. Han är rädd att straffas genom att inte få ut sina betyg.

”Inte lärt mig någonting”

Han ville göra något nytt, komma vidare och utvecklas i livet. Så han tog tjänstledigt från jobbet och sökte en yrkesutbildning inom industriteknik. Även det en utbildning till ett bristyrke.

– Men nu är jag nästan uppe i 200 000 i studielån och har inte fått lära mig någonting, säger han.

Och han är inte ensam om sin besvikelse.

– Vi har valt en utbildning där de säger att man får jobb direkt. Men när man säger att man kommer från Veldi säger arbetsgivarna att vi inte ens kan läsa ritningar. Så vem ska anställa mig, vem? säger ytterligare en elev som också vill vara anonym.

Yrkesläraren Thomas Johansson.
Thomas Johansson sade upp sig i frustration från jobbet som yrkeslärare på Veldi. ”Det här är en cirkusplats”, säger han.

”En cirkusplats”

Arbetet har pratat med flera elever och lärare hos Veldi som alla är mycket kritiska. 

– Det här är en cirkusplats. Det handlar om skattepengar, mycket skattepengar, som satsas på det här. För att inte tala om eleverna som investerar otroligt mycket i sina utbildningar, säger yrkesläraren Thomas Johansson som precis sagt upp sig i frustration.

Mycket av kritiken handlar om att eleverna inte får den utbildning de behöver för att kunna få ett jobb. 

Det är praktiska utbildningar. David utbildar sig till CNC-operatörer, alltså att lära sig programmera datorstyrda maskiner för bland annat svarvning och svetsning. Men i lokalerna finns bara två sådana maskiner som ska delas mellan ett 80-tal elever.

Får inte öva på maskinerna

– Dessutom är de ofta trasiga. En maskin var trasig 2–3 månader utan att repareras, så vi får inte så mycket tid att öva på maskinerna, säger en annan elev.

David berättar att han på de 60 veckor som utbildningen hittills pågått fått köra CNC-maskinen fyra gånger. Och då i grupp med andra elever.

– Jag skulle inte klara att köra en maskin om du ställde mig framför den i dag, säger han uppgivet.

Det är inte första gången Veldi har kritiserats för bristen på maskiner. I ett klagomål som kom in till Göteborgs stad redan 2018 konstaterar en elev att det finns för få maskiner att öva på och att en maskin varit trasig i ett par månader.

Tre personer som svetsar.
Tillsammans med sina klasskamrater tillverkar Therése Eriksson ett materialställ.

Fick inte köpa in material

Men det är inte bara brist på maskiner. Under perioder har det varit köpstopp för material. 

– Då fick man inte ens köpa in svetspinnar. Hur ska de då lära sig svetsa? Det är ungefär som att säga till gubbarna på en transportfirma att de inte får tanka bilarna, säger Thomas Johansson.

Även Therése Eriksson irriterar sig på att det ofta saknades nödvändigt material.

– Jag har fått ta spillmaterial och sätta ihop för att kunna svetsa. Det blir väldigt mycket flaskhalsar i inlärningen när du inte har grejer. Då måste man börja om från början hela tiden.

”Ställer mig och pissar utomhus”

Även när det gäller lokalerna finns stora brister enligt både lärarna och eleverna som Arbetet pratat med. Till exempel finns det bara två toaletter, som ska delas mellan ett 80-tal elever och lärare.

– Det händer att jag går till Biltema här bredvid och lånar deras toalett. Det går snabbare än att köa här när alla har lunchrast samtidigt, säger en elev.

Thomas Johansson fyller i:

– Ibland använder jag reservtoaletten, trädet där ute. Jag ställer mig och pissar där, säger han med ett uppgivet skratt.

Therése Eriksson svetsar.

Fusk med lärartätheten

Lärarbrist, trasiga maskiner och de underdimensionerade lokalerna får till följd att eleverna tvingas sitta hemma och ägna sig åt självstudier en stor del av tiden. 

– Det blir max två dagar i veckan på plats. Resten av tiden säger de att vi ska vara hemma. Men jag behöver ju träna på maskinerna, jag behöver kunna ställa frågor till lärarna, men det går inte när vi sitter hemma, säger en annan av Veldis komvuxelever.

Enligt flera lärare som Arbetet pratat med fuskas det även med lärartätheten. För att uppfylla kraven från Komvux och Arbetsförmedlingen skriver man in lärare från andra utbildningsorter på skolan i Göteborg.

– Det finns en lärare som är skriven här, men jobbar på en annan ort. Han är här kanske en gång om året. Anställda i Halmstad och Malmö har skrivits in på andra orter för att fylla kvoten. Den förra administratören var även skriven som pedagogisk resurs. Så där håller de på, säger en lärare som vill vara anonym.

Therése Erikssons jobblåda.
Therése Erikssons jobblåda.

Hemma i flera veckor utan undervisning

Personalomsättningen har varit stor, något som drabbat undervisningen.

– Vi har fått byta lärare 4–5 gånger på mindre än ett år och varje gång har det tagit tid att hitta en ny lärare. Då har vi fått vara hemma i två–tre veckor utan undervisning, säger en elev.

I avtalet med Komvux är det tydligt angivet att minst 70 procent av lärarna ska vara behöriga och legitimerade yrkeslärare. I en granskning som Göteborgs stad gjorde i mars 2023 konstaterar man att andelen bara var 17 procent, alltså långt under kravet.

Staden bedömde det som en ”stor avvikelse” med ”krav på omedelbar rättning och vite”.

Vid uppföljningar visade det sig att Veldi inte åtgärdat problemet, inte heller andra brister som staden uppmärksammat. 

Göteborg sa upp avtalet

Avtalet med Veldi löper ut den sista juni i år. Men Göteborgs stad anser att bristerna är så pass stora att man valt att aktivt säga upp avtalet till samma datum.

Staden har tidigare hittat stora brister hos Veldi och nu konstaterar man att ”Leverantören saknar förmåga till att uppnå fullständig kravuppfyllnad”.

Enligt Jessica Marander, enhetschef för vuxenutbildningen i Göteborgs stad, handlar uppsägning dels om en markering mot företaget, dels om att dokumentera avslutet.

Göteborgs stad sa upp avtalet som en markering enligt Jessica Marander, enhetschef för vuxenutbildningen.
Göteborgs stad sa upp avtalet som en markering enligt Jessica Marander, enhetschef för vuxenutbildningen.

Stora brister

– Men det finns också en klausul i avtalet som gör att de skulle kunna ha kvar elever under en tid efter att avtalet löpt ut. Men det vill vi inte, så vi markerar på det sättet. Nu blir den sista juni ett skarpt datum och de ska inte ha kvar några elever efter det datumet.

Liknande klagomål har kommit ända sedan 2018, ändå tecknade ni ett nytt avtal med Veldi 2019. Varför?
– Enligt lagen om offentlig upphandling kan man inte utesluta en leverantör på det sättet. Det är också därför vi väljer att göra den här typen av dokumentation kring beslutet om uppsägning av ramavtalet nu.

Vad säger du till de elever som satsat tid och pengar på en utbildning som har sådana brister?
– Som du säger, det här är elever som har tagit studielån och kanske har satt sitt övriga liv på vänt för att skaffa sig en utbildning. Och det är precis av den anledningen som vi har gått in med de här åtgärderna, säger Jessica Marander.

Några av punkter där Göteborg stad anser att Veldi brister

  • Andel behöriga och legitimerade yrkeslärare är alldeles för låg
  • För dålig organisering av praktikplatser. Eleverna får själva fixa praktik.
  • Elevernas förutsättningar att uppnå en godtagbar nivå av yrkeskunnande
  • Elevernas tillgång till en bemannad studiehall (en lokal där elever kan studera enskilt)
  • Elevernas tillgång till studiehandledning på de tre största språken på skolan

Arbetsförmedlingen vill inte kommentera

Arbetsförmedlingens enhetschef för leverantörsuppföljning, Eeva Vestlund, vill inte kommentera enskilda företag, men säger att myndigheten granskar alla klagomål och synpunkter som kommer in.

Att Göteborgs stad sagt upp avtalet behöver inte betyda att Veldi också bryter mot avtalet med Arbetsförmedlingen, eftersom de kan ha olika krav, säger hon.

Nu har en annan leverantör tagit över Arbetsförmedlingens utbildning i Göteborg, men man har avtal med företaget på andra orter i Sverige.

– Det är inte ovanligt att det kan fungera bra på en ort men inte på en annan med samma leverantör. Ibland finns det samband men inte alltid, säger Eeva Vestlund.

Om det finns brister på en ort, tittar ni då på leverantörens verksamhet på andra orter också?
– Då tittar vi på helheten. Får vi in många klagomål på ett ställe så tittar vi om det här är genomgående mönster på andra ställen.

Veldi

Anordnar arbetsmarknadsutbildningar inom industriteknik åt Arbetsförmedlingen och yrkesutbildningar på Komvux.

Företaget ordnar arbetsmarknadsutbildningar i Borås, Eksjö, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Malmö, Norrköping och Växjö.

Veldi har Komvuxverksamhet i Eksjö, Jönköping, Malmö och Göteborg (fram till sista juni i år).

Tillsammans med utbildningsföretagen Cuben, Omsorgslyftet och Forsman och Nydahl ingår Veldi i Strigo, en koncern som hade en total omsättning på 280 miljoner kronor och gjorde en förlust på närmare 30 miljoner 2022.

Strigo ingår i sin tur i koncernen Storskogen Group.

Veldi går med förlust

Veldi AB ingår i koncernen Storskogen Group AB som ”som förvärvar och driver välskötta och lönsamma små och medelstora bolag med ledande ställning på sin marknad”. Koncernen omsatte närmare 35 miljarder 2022 och gjorde en vinst på 4,2 miljarder före avskrivningar.

Sämre går det för just Veldi, som gjorde en förlust på knappt 15 miljoner samma år.

Roger Psajd, som i dagarna avgår som vd för Veldi, har tidigare varit moderat kommunpolitiker i Västervik. Han är även inblandad i tre andra utbildningsföretag, med en total omsättning på 280 miljoner kronor år 2022.

Roger Psajd vill inte ställa upp på en intervju med Arbetet, men svarar skriftligt på kritiken mot företaget.

”Känner inte igen oss”

”Det är självklart tråkigt att ta del av de olika situationer som beskrivs tillsammans med frågeställningarna i ditt mail. Jag skulle inte ifrågasätta hur saker och ting har upplevts, men kan lägga till att vi inte riktigt känner inte igen oss i allt som lyfts.”

När det gäller lärartätheten menar han att företaget försökt hitta behöriga yrkeslärare men att det är hård konkurrens om de få som finns.

Han skriver bland annat att när företaget skriver ett nytt avtal alltid gör det utifrån förutsättningen att man ska leverera på de krav som finns i upphandlingen, men: 

”Nu är situationen den att vi av olika skäl haft avtalsavvikelser och vi har försökt att lösa de utmaningar vi haft. Vi har inte lyckats och står nu tyvärr i ett läge där vi som sagt är under avveckling.”

”Ett stort misslyckande för oss”

Han avslutar med ett beklaga hur det blivit:

”Det är självklart ett stort misslyckande för oss att våra elever inte känner att de fått det de förväntade sig och inte heller vår kund, Göteborgs stad.”

Veldi avvecklar alltså sin verksamhet helt i Göteborg till sommaren. Komvuxkontraktet är uppsagt och ett annat företag har tagit över Arbetsförmedlingsuppdraget efter en upphandling där Veldi inte deltog.

Therése Eriksson på väg till skolan.

”Så mycket bättre”

– Redan nu, efter typ två veckor, känns det mycket seriösare. Än så länge har jag bara tagit del av teoretiska material, men det är så mycket bättre. Jag känner att jag kommer komma hästlängder längre med dem, säger Therése Eriksson som hoppas få ett svetsarjobb så snart som möjligt.

Har du egna erfarenheter av brister i yrkesutbildningar? Hör av dig till Arbetets reporter, Mattias Dahlgren.

Arbetsmarknadsutbildning

En arbetsmarknadsutbildning är en kortare yrkesinriktad utbildning till jobb där det råder brist på utbildad personal.

För att gå en arbetsmarknadsutbildning måste man vara arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen.

Deltagarna kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan.

Under 2023 deltog närmare 18 000 personer i arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen. 

En tredjedel av deltagarna hade fått jobb inom tre månader efter avslutad utbildning.

Det kostade Arbetsförmedlingen en dryg miljard i leverantörskostnader.

Källa: Arbetsförmedlingen

Yrkesutbildning på Komvux

Yrkesutbildningar är inriktade på bristyrken och är mellan ett och två år långa.

Deltagarna kan söka studiebidrag och lån från CSN.

Det är i första hand hemkommunen som ansvarar för yrkesutbildningarna på Komvux, men de sköts ofta av privata aktörer.

Den totala kostnaden för Komvuxutbildningar var 6,8 miljarder år 2022, varav 1,75 miljarder gick till privata aktörer.

Källa: Kolada och Skolverket

Lyssna på Arbetets podd Från Golvet