Jonna Heller berättade i Arbetets granskning om hur hon gått en Komvuxutbildning till svetsare utan att få kunskap om hälsofarorna.

Hennes lungfunktion är nedsatt med 30 procent efter att hon arbetat utan rätt skydd. 

Hennes lärare ska i efterhand ha sagt att få skulle vilja bli svetsare om man berättade om riskerna.

– Det är horribelt om svetsläraren har sagt så. Professionella utbildare vet riskerna och talar om dom och om vikten av skyddsutrustning, säger Mathias Lundin, vd på branschorganisationen Svetskommissionen.

Han lyfter fram organisationens arbete med att säkra att utbildningar håller måttet. Han säger att branschens gemensamma krav är att alla svetsutbildningar ska vara godkända enligt internationella riktlinjer som kallas IW, international welder.

Men i praktiken har man inte nått dit.

– Det är tyvärr inget krav i alla upphandlingar, säger Mathias Lundin.

Han konstaterar att det är svårt att nå ut och påverka upphandlare i alla kommuner, samt att yrkesutbildningar är dyra och att risken är att man konkurrerar med lägre pris i stället.

Mathias Lundin tror att färre än hälften av alla svetsutbildningar i dag är godkända enligt branschens krav.

– Den andelen är alldeles för låg. Dels för arbetsmiljön skull men också för den övriga kompetensen svetsarna får. Vi riskerar att få ut personer i industrin som inte har tillräcklig nivå på sin utbildning.

Han reagerar också starkt på beskrivningen av hur Jonna Heller arbetat utan skyddsutrustning ute i arbetslivet.

– En sådan sak skulle ha dykt upp i vilken riskanalys som helst och det är lagkrav på att göra riskanalys, säger Mathias Lundin.

Han menar att arbetsmiljön successivt har förbättrats och betonar att de siffror som i dag visar på överdödlighet till följd av svetsrök speglar hur branschen såg ut för några decennier sedan, eftersom symtomen visar sig över tid.

Men han konstaterar att det fortfarande finns slarv och särskilt vanligt tror han att det varit på mer tillfälliga arbetsplatser, som på byggen.

Men även där menar han att det skett en förbättring under senare år, i och med skarpare krav på riskbedömningar. 

Mathias Lundin betonar att branschen behöver rekrytera folk och gärna fler kvinnor och att en nyckel är att arbeta seriöst med arbetsmiljön.

Mathias Lundins tre viktiga punkter för säkrare jobb för svetsare:

  1. Att utbildningar är IW-godkända och att detta krävs i upphandlingar, så att att arbetsmiljö blir prioriterat på utbildningar. 
  2. Att arbetsplatser gör riskanalyser och sedan verkligen genomdriver de åtgärder som man då ser behov av, exempelvis kräver att alla använder den skyddsutrustning som man beslutat om.
  3. Medvetenhet om att kulturen på arbetsplatsen formar nya arbetstagare. Om kulturen är att inte ta säkerhet på allvar påverkar det ny personal även om man fått bra utbildning, man måste jobba med jargongen.