LÄS OCKSÅ Facklig oro för inskränkt strejkrätt

Gång på gång under tisdagens presskonferens på Västsvenska Handelskammaren markerade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att hon inte tar ställning i den långdragna konflikten i Göteborgs hamn.

Efter ett besök i hamnen meddelade hon samtidigt att regeringen före sommaren ska utse en särskild utredare för att se över konflikträtten.

– Det vi kan se just nu i konflikten i Göteborgs hamn är ett väldigt besvärligt läge för att arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal men ändå utsätts för stridsåtgärder.

Konflikten handlar kortfattat om att Hamnarbetarförbundet, som inte är bundet till kollektivavtal och inte heller vill ha hängavtal på Transports kollektivavtal, vill förhandla självt för sina medlemmar.

I ett pressmeddelande skriver Ylva Johansson att konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals visar att arbetsmarknadens parter ”inte själva förmår lösa frågan om vilken organisation som ska teckna kollektivavtal.”

Enligt Johansson är konflikten ett exempel där den svenska modellen inte fungerar tillfredsställande. Det är mot den bakgrunden som ministern nu överväger inskränkningar i konflikträtten.

– Det ska utredas relativt smalt och handla om situationer där stridsåtgärder vidtas i annat syfte än att uppnå kollektivavtal och frågor där det finns konkurrens mellan kollektivavtal och där parterna inte lyckas komma överens, säger Ylva Johansson till TT.

Dock är hon tydlig med att andra frågor, som rätten att vidta sympatiåtgärder, inte ska omfattas av uppdraget.

Senast i fredags tog arbetsgivaren APM Terminals till konfliktåtgärder i form av lockout mot 280 hamnarbetare. Det var ett svar på den senaste övertidsblockaden från facket.

Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér säger till Arbetet att han hoppas att utredaren som utses tar in information från alla berörda parter. Något han inte anser har varit fallet tidigare, exempelvis i uppdraget som Medlingsinstitutet fick i februari att granska konflikter som uppstår trots att arbetsgivaren tecknat kollektivavtal.

– Vi hoppas att den här utredningen blir annorlunda i den aspekten. Att man inte bara frågar arbetsgivaren, LO och Transport.

Han är lite förvånad att regeringen tar tag i frågan och pekar på att det tidigare varit upp till arbetsmarknadens parter att reda ut.

– Är det ett politiskt utspel för att lugna näringslivet eller en utredning? Faran är om en fackförening sluter kollektivavtal och alla andra aktiva på arbetsplatsen ska hindras från att ta till konfliktvapnet, det vore olyckligt.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar välkomnar den aviserade utredningen.

– Vi är givetvis glada över regeringens initiativ. Seriösa företag med ingångna kollektivavtal ska inte behöva utsättas för oerhört kostsamma strejker och blockader. Göteborgs Hamn är navet i Sveriges utrikeshandel och har det senaste året varit utsatta för oerhört allvarliga påfrestningar. Vi ser fram emot en kommande lagstiftning på området som garanterar ordning och reda för ansvarstagande företag och fackförbund, säger Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund i ett pressmeddelande.

Arbetet har sökt företrädare för APM Terminals.

Hamnarbetarförbundet organiserar omkring 250 personer på APM Terminals men har inte kollektivavtal och är därmed inte bundna av fredsplikt. Förbundets avdelning Hamnfyran vill ha mer inflytande än vad som skulle komma med ett hängavtal.

Arbetsgivaren har pekat på att Göteborgs Hamn märks som ”strejkhamn” och att stridsåtgärderna försämrar konkurrenskraften. Kapaciteten i hamnen är, enligt TT, nere på omkring 4 000 containrar i veckan mot det normala på 10 000, detta på grund av stridsåtgärderna.

Läs mer om hamnstrejken

Lockout i Göteborgs hamn

Hamnstrejk avblåst

• Hamnarbetarförbundet stäms för olovlig strejk

• MI ska granska vissa stridsåtgärder

• Hamnarbetarna ställer in strejk

• Låst läge i utdragen hamnkonflikt

• Detta handlar konflikten i Göteborgs hamn om

• Hamnstrejk i Göteborg i gång

• Hamnfack utestängda från varselförhandlingar

• Göteborgs hamn varslar ett 30-tal

• Efter hamnstrejken – nu inleds medling

• Nya stridsåtgärder förbereds i hamn

• Strejkhot i Göteborgs hamn