LÄS OCKSÅ Detta handlar konflikten i Göteborgs hamn om

I hamnen ligger ett av världens största fartyg förtöjt.

– Detta kan vi vara stolta över, säger APM Terminals vd Henrik Kristensen förtjust.

Han räknar upp fakta. Skeppet är 400 meter långt och lastar regelbundet flera tusen containrar i hamnen. Men i dag, den 24 januari när Arbetet är på plats, ligger fartyget still vid en öde kaj. Det är Henrik Kristensen inte lika nöjd med.

Aktiviteten i hamnen har stannat av, förutom i verkstaden där två gränsletruckar just rullar in. I verkstaden är de flesta med i Transport, men i övriga hamnen är 85 procent av arbetarna med i Hamnarbetarförbundet.

LÄS OCKSÅ Hamnstrejk i Göteborg i gång

Deras medlemmar har gått i åtta timmars strejk. Det är en stridsåtgärd av flera sedan i våras.

– Det känns för jäkligt att det ska behöva vara så här för grundläggande rättigheter, säger en av de strejkande arbetarna som står samlade utanför hamnområdets grindar.

– Det är väl inget roligt detta. Men vi har inget att välja på, säger hans kollega Andreas Svensson.

I denna video berättar Hamnfyras ordförande Peter Annerback och APM Terminals vd Henrik Kristensen om sina känslor inför strejken när Arbetet besökte dem vid strejktillfället.

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Vänd på mobilen för att se filmen större.

Hamnarbetarförbundets medlemmar upplever att APM Terminals inte ger dem något alternativ. De beskriver ett försämrat samarbete med arbetsgivaren.

– Förut var det dialog, nu är det bara monolog, säger Claes Dahlvid som arbetat i hamnen sedan 1993.

– Vi ska vara delaktiga i vår arbetssituation och representerade i skyddsorganisationen, säger Mats Hugosson om vad som är viktigt.

LÄS OCKSÅ Hamnfack utestängda från varselförhandlingar

Peter Annerback, ordförande för Hamnarbetarförbundets avdelning Hamnfyran, säger att de första signalerna om vartåt det blåste kom 2015. De som gick i pension fick plötsligt inte den gåva som varit tradition. Den hade tagits bort utan dialog.

Sedan har det, enligt Hamnarbetarförbundet, fortsatt med oklarheter runt skyddsombudens mandat samt försämrat skyddsarbete. Man säger sig ha fått sämre möjligheter att företräda medlemmarna och anklagar företaget för brott mot regler om föräldra- och semesterledigheter. Efter misslyckade förhandlingar togs de första stridsåtgärderna till i våras.

Hamnarbetarförbundet beskriver ett allt sämre samarbete med arbetsgivaren. – Vi såg vartåt det blåste redan 2015, säger Hamnfyrans ordförande Peter Annerback (till höger), här i samspråk med Martin Englund, Victor Carlsson och Niclas Ohlsson. Foto: Tomas Ohlsson (klicka på bilden för att se den större)

Företaget hävdar i stället att utvecklat skyddsarbete står högt på agendan. Vd:n Henrik Kristensen hänvisar till att man följer internationell standard.

– Vi har styrsel på de här frågorna, säger han.

LÄS OCKSÅ Göteborgs hamn varslar ett 30-tal

När det gäller semester och föräldraledigheter säger han att några fick sena besked förra året, bland annat till följd av stridsåtgärder, men att rutinerna nu styrts upp.

Vidare säger vd:n att företaget satsat på ny utrustning – medan Peter Annerback visar bilder på ett löst gallergolv högt uppe i en kran.

Att bilden av konfliktens bakgrund går isär är knappast unikt. Det speciella är Hamnarbetarförbundets möjlighet att strejka. De är inte bundna av kollektivavtal, och därmed har de inte heller fredsplikt. Samtidigt är arbetsgivaren bunden av Sveriges Hamnars kollektivavtal med Transport. Att Hamnarbetarförbundet kan stanna upp hamnens verksamhet trots att arbetsgivaren är avtalsbunden har fått bland andra Svenskt Näringsliv att ropa efter ändrade konfliktregler. APM:s vd Henrik Kristensen har också kontaktat regeringen.

– Vårt jobb här är inte att bedriva politik, vårt jobb är att lyfta containrar. Det är det vi vill göra, säger han, och menar att politikerna måste ta ansvar för vad han ser som kryphål i lagen.

LÄS OCKSÅ Efter hamnstrejken – nu inleds medling

Dagen efter åttatimmarsstrejken ska förhandlingar inledas om uppsägningar i hamnen. Enligt företaget är det en följd av förlorade transporter på grund av konflikten. Hamnarbetarförbundet är å sin sida arga över att bara Transport ska förhandla, trots att främst Hamnarbetarförbundets medlemmar kan sägas upp. Henrik Kristensen hänvisar till att Hamnarbetarförbundet får skriva på ett avtal som ger fredsplikt om de ska ha lika rättigheter. Företaget har erbjudit förbundet hängavtal.

– Det går ju inte, säger Peter Annerback på Hamnarbetarförbundet med ett litet leende.

– Vi skulle ju bli en underavdelning till Transport helt krasst. De kan ju göra vilken uppgörelse de vill, vi kan inte påverka dem, fortsätter han.

Robert Karlsson flaggade för att stödja strejken i Skandiahamnen i Göteborg. Foto: Tomas Ohlsson (klicka på bilden för att se den större)

Ett hängavtal innebär att det är Transport som tecknar avtalet. Hamnarbetarförbundet vill i stället teckna ett centralt trepartsavtal, med Transport och Hamnarbetarförbundet som jämbördiga parter. Vd:n Henrik Kristensen säger att det är upp till Sveriges Hamnar och Transport.

– Det är ju inte aktuellt. Det finns ingen anledning att ha något trepartsavtal, inte för oss som det är nu. Det funkar jättebra att vi har en avtalspart på kollektivsidan, säger Peter Winsten, ombudsman på Transport.

LÄS OCKSÅ Nya stridsåtgärder förbereds i hamn

Hamnarbetarförbundet menar att arbetsgivarsidan skulle kunna sätta press på Transport om de vill ha fredsplikt med båda facken. Men enligt Sveriges Hamnar är trepartsavtal inte aktuellt om Transport inte vill.

Patrik Östbjerg arbetar fackligt för Transport på APM. Han bekräftar att det finns skillnader i synen på medbestämmande även mellan Transport och företaget. Men han är orolig över den nuvarande situationen, att konflikten mellan APM och Hamnarbetarförbundet ska låsa sig och hota jobben.

– Det finns ju en enkel lösning. Vill de ha kollektivavtal får de gå in i Transportarbetarförbundet så har de ett kollektivavtal redan i morgon, säger han om Hamnarbetarförbundets medlemmar.

Det är inget alternativ för de strejkande arbetarna. Deras förbund bildades som en utbrytning ur Transport 1972, i protest mot sammanslagningar till storavdelningar. Den lokala förankringen och medlemmarnas delaktighet är det återkommande argumentet för Hamnarbetarförbundet.

– Vi har en direktverkande möjlighet att påverka, säger Mats Hugosson.

Foto: Tomas Ohlsson (klicka på bilden för att se den större)

Andreas Svensson var med i Transport då han körde lastbil, men är mer nöjd med Hamnarbetarförbundet:

– De representerar mina åsikter, det är ett demokratiskt förbund.

APM:s vd Henrik Kristensen återkommer gång på gång till att han önskar andra perspektiv från Hamnarbetarförbundet, mer kundfokus.

– Vi måste vara mer kostnadseffektiva, vi måste vara mer flexibla. Det är inte medarbetaren som kommer först, kunden kommer först, säger han.

LÄS OCKSÅ Strejkhot i Göteborgs hamn

Samtidigt som Arbetet träffar honom har Hamnfyran medlemsmöte.

– Jag hoppas att de lugnar ner sig och säger att nu ska vi hitta en långsiktigt hållbar lösning och visa mer flexibilitet, säger han.

Men efter mötet är beskedet att Hamnfyrans styrelse fått mandat att varsla om ytterligare stridsåtgärder. Strejkkassan har Hamnarbetarförbundets medlemmar inte rört, de är obetalda när de strejkar.

– Vi vill behålla vår strejkkassa om den behövs senare, säger en av arbetarna.