Det var strandade förhandlingar mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar som ledde till strejk i Göteborgs containerhamn, APM Terminals Gothenburg, den 15 november. Tre dagar senare avslutades strejken och i måndags började Medlingsinstitutet att medla mellan parterna.

Konflikten rör en rad krav som Hamnarbetarförbundet ställt, kopplat till arbetsvillkor och arbetsmiljö.

– Våra skyddsombud har ogiltigförklarats, de godkänns inte som skyddsombud längre. Att de inte får verka ger en arbetsplats med stora risker och fara för liv och hälsa, säger Karl Rudolfsson, kanslist på Hamnarbetarförbundet.

Medlingen sker mellan Hamnarbetarförbundets avdelning i Göteborg och APM Terminals, men Sveriges Hamnar agerar ombud. Det är också Sveriges Hamnar som har tecknat kollektivavtal på arbetsplatsen med Transport. Transport stödjer inte Hamnarbetarförbundet i konflikten. I ett uttalande poängterar Transport att Hamnarbetarförbundets krav gäller frågor som går utanför rådande kollektivavtal.

”Även om det är juridiskt möjligt, är det så klart helt omöjligt för oss att på något sätt agera mot vårt eget kollektivavtal”, skriver förbundet i sitt uttalande.

Under tiden som medlingen pågår har Hamnarbetarförbundets övriga stridsåtgärder satts på paus. Där ingår övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad.

– Att Hamn-4an har accepterat att avbryta stridsåtgärderna under medlingen ger medlarna förutsättningar att föra en konstruktiv dialog med parterna, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar, i ett pressmeddelande.

Enligt Hamnarbetarförbundets Karl Rudolfsson pågår förhandlingarna så länge de är fruktsamma och konstruktiva.

– Det finns inget slutdatum, vi förhandlar så länge det ger något. I nuläget sker främst inhämtning av information.