LÄS OCKSÅ Detta handlar konflikten i Göteborgs hamn om

Mellan tolv och åtta i dag, tisdag 24 januari, strejkar Hamnarbetarförbundets medlemmar på APM Terminals i Göteborg, Skandinaviens största containerterminal.

Arbetet har tidigare förklarat och skrivit om vad hamnkonflikten handlar om där både fack och arbetsgivare fått komma till tals, läs om det här.

Arbetare samlades i grupper utanför grindarna vid tolv. Enligt förbundets ordförande Eskil Rönér är det runt 70 personer som lagt ner arbetet runt lunch, sammanlagt berörs ungefär 150 personer av den åtta timmar långa strejken. Konflikten handlar bland annat om skyddsombudens mandat och om hur förhandlingar ska skötas.

– Vi vill inte sänka arbetsplatsen, det är vårt levebröd. Men vi vill ha tillbaka det vi haft, säger hamnarbetaren och skyddsombudet Dick Didriksson till Arbetet som är på plats vid strejkstarten.

Foto: Tomas Ohlsson

Han och kollegerna utanför grindarna upplever att klimatet mellan företaget och de anställda försämrats de senaste åren. De har inget större hopp om en snar lösning.

– Konflikten kommer vara slut i bästa fall till sommaren, säger Claes Dahlvid.

Peter Annerback, ordförande för lokalavdelningen hamn4an, säger att man kan vänta sig internationella sympatiåtgärder om konflikten fortsätter.

Dagens strejk slutar klockan 20. Hamnarbetarförbundet saknar kollektivavtal, Transport har avtal med arbetsgivaren i hamnen.

LÄS OCKSÅ Hamnfack utestängda från varselförhandlingar

Arbetet kommer att skildra den pågående konflikten i ett större reportage senare.

Dick Didriksson Foto: Tomas Ohlsson.

LÄS OCKSÅ Göteborgs hamn varslar ett 30-tal

LÄS OCKSÅ Efter hamnstrejken – nu inleds medling

LÄS OCKSÅ Nya stridsåtgärder förbereds i hamn

LÄS OCKSÅ Strejkhot i Göteborgs hamn