Hamnarbetarförbundet organiserar de flesta arbetarna, runt 250 personer, på APM Terminals i hamnen i Göteborg, som är Nordens största containerterminal. Hamnarbetarförbundet är inte med i LO eller någon annan centralorganisation. De har inte kollektivavtal med arbetsgivaren och därmed heller inte fredsplikt.

Arbetsgivaren har kollektivavtal med Transport och menar att Hamnarbetarförbundet kan teckna hängavtal på det. Men förbundets avdelning Hamnfyran vill ha mer inflytande än vad ett traditionellt hängavtal ger. I nuläget upplever de att de har motarbetats och att de nekas att företräda sina medlemmar i hamnen.

Facket har tagit till stridsåtgärder upprepade gånger sedan i våras för att driva frågan om respekt för fackliga rättigheter och ingångna överenskommelser, samt om skyddsombudens roll.

Foto: TT

• April-maj 2016 Hamnarbetarförbundet utlyser fyra dygnslånga strejker på terminalen.

• 8/11 2016 Blockad mot övertid, nyanställning och inhyrning inleds av Hamnarbetaförbundet som inte tycker att situationen förbättrats sedan våren.

• 15-18/11 2016 Åtta punktstrejker under fyra dagar stoppar verksamheten.

• 28/11 2016 Statliga medlare försöker lösa konflikten och blockaden blir fryst. Men samtalen bryter ihop på mindre än en vecka och blockaden återupptas.

• December 2016 Arbetsgivaren presenterar nedskärningspaket för 2017. De flesta som riskerar att mista jobben är med i Hamnarbetarförbundet.

• 13/1 2017 varslar Hamnarbetarförbundet om total arbetsnedläggelse klockan 12-20 den 24 januari.

• 16/1 2017 Medlarna har inlett nya samtal för att försöka lösa konflikten.

Foto: TT

Eskil Rönér,
ordförande Hamnarbetarförbundet:

När skulle du säga att de här konflikterna började?
– Upprinnelsen är de överläggningar och samtal man har haft med företaget i ett och ett halvt års tid.

Vad är det som har skurit sig?
– Ett sämre klimat mellan företaget och Hamnfyran, där man utestängs från förhandlingar. Det förhållande man har haft med företaget i många år har kraftigt försämrats. Man har märkt av en annan inställning till de fackliga organisationerna över huvud taget, inte bara Hamnarbetarförbundet. Men Hamnarbetarförbundet har väl drabbats hårdast.

Hur skulle du beskriva nuläget?
– Nuläget är ganska låst. Företaget är inte beredda att förändra någonting.

Och tidigare tycker ni att ni har haft ett bra samarbete?
– Vi har ju deltagit i förhandlingarna på lokal nivå, vi har haft en möjlighet att påverka våra medlemmars situation. I dag ligger den möjligheten helt i händerna på andra organisationer.

Så man kallar bara Transport till överläggningar och förhandlingar?
– Ja, och nu senaste har man varslat om uppsägningar. En stor majoritet av de som kommer att varslas är våra medlemmar och dem har vi då ingen möjlighet att företräda.

Foto: TT

Henrik Kristensen,
vd APM Terminals:

– Vi har ju ett befintligt avtal mellan Sveriges Hamnar och Transport. Vi har erbjudit Hamnfyran ett hängavtal för att ge dem mer inflytande.

Hur länge har konflikten pågått?
– Det är lite svårt att säga, men jag tänker att den har väl pågått 30 eller 40 år faktiskt. Det är ju inte något nytt att Hamnfyran står utanför kollektivavtalet.

Men har det varit samma problematik runt det innan som nu?
– Ja det verkar som att kärnfrågorna är desamma. Man önskar ökat inflytande över dem som har kollektivavtal och det tror jag blir riktigt svårt. Man måste respektera den svenska modellen. Det är ju så att ett fack som kommer in först i en verksamhet får kollektivavtal och de andra får hängavtal.

Hamnarbetarförbundet säger att de tidigare kallats till förhandlingar mer tillsammans med Transport och då har haft möjlighet att påverka, men att ni inte längre gör så. Har det skett en sådan förändring?
– Vi är alltid mycket öppna för att Hamnfyran kan komma med input och dialog både muntligt och skriftligt.

Men de säger nu att de flesta som varslats om uppsägning är med i Hamnarbetarförbundet men att förbundet inte kommer få sitta med i förhandlingarna. Är det korrekt?
– Om Hamnfyran har förslag på hur vi ska undvika uppsägningarna lyssnar vi gärna på det. Men det är klart att själva förhandlingsdelen sköts med avtalsparterna.

Vad har konflikten betytt för er verksamhet?
– Göteborgs Hamn får ett märke på sig som strejkhamn. Det är tydligt att kunderna inte vill köra via Göteborg och att konflikterna och stridsåtgärderna ödelägger konkurrenskraften för bolag inom industrin.