Konflikten mellan Hamnfyran, som tillhör Hamnarbetarförbundet, och arbetsgivaren ATM Terminals har pågått under ett års tid. I förra veckan lade facket en övertidsblockad. Arbetsgivaren svarade med lockout om de inte kom överens. Det gjorde de inte denna gång heller.

– Vi röstade enhälligt för att vi inte skulle dra tillbaka vår övertidsblockad. Medlemmarna är beredda att ta den här striden och vi är väldigt enade, säger Robert Lindelöf från Hamnarbetarförbundet.

Han säger att parterna satt i förhandling igår om hur lockouten praktiskt ska gå till, men att mycket fortfarande är oklart om exempelvis tider.

– Vi ska vara ute 16.00, och sista kranlyftet får inte ske mer än en kvart före. Det blir problem, då det tar en kvart att lyfta en kran och så ska man hinna åka iväg och byta om. Samtidigt har arbetsgivaren sagt att det blir repressalier om man är kvar efter 16.00.

De som jobbar natt får gå över till arbete dagtid varannan vecka. Lockouten kommer att pågå till och med den sista juni 16.00-07.00 varje helgfri vardag. I vanliga fall har containerterminalen öppet dygnet runt.

I grund och botten handlar konflikten om att Hamnarbetarförbundet inte är bundet till ett kollektivavtal, och heller inte vill ha enbart ett hängavtal på Transport som har avtal på arbetsplatsen. Hamnarbetarförbundet vill kunna förhandla själva för sina medlemmar. Arbetet har försökt nå APM Terminals som hittills inte svarat. I ett pressmeddelande kommenterar Joakim Ärlund, vd för arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar, läget.

– Nu har vi uttömt alla konfliktlösningarna som finns och prövat allt, utan att fackföreningen har sagt ja. Nu är det upp till politikerna att ta tag i det här och förändra lagstiftningen så att arbetsgivare med ett kollektivavtal är skyddade från konfliktåtgärder, makten ligger hos dem och läget är allvarligt.