Senast den första december ska Medlingsinstitutet ha kartlagt och analyserat bland annat hur många konflikter som uppstår på arbetsmarknaden där arbetsgivaren har tecknat ett svenskt kollektivavtal, i vilka branscher och situationer, vilken typ av stridsåtgärd som varslas och varför de uppstår.

Konflikten i Göteborgs hamn är det senaste exemplet på den typen av stridsåtgärd. Där arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal med Transport, samtidigt som de flesta, cirka 250 anställda, är medlemmar i Hamnarbetarförbundet.

Eftersom de inte är bundna till ett kollektivavtal omfattas de medlemmarna inte heller av fredsplikt.

LÄS OCKSÅ Hamnarbetarna ställer in strejk

LÄS OCKSÅ Låst läge i utdragen hamnkonflikt

LÄS OCKSÅ Detta handlar konflikten i Göteborgs hamn om

LÄS OCKSÅ Hamnstrejk i Göteborg i gång

LÄS OCKSÅ Hamnfack utestängda från varselförhandlingar

LÄS OCKSÅ Göteborgs hamn varslar ett 30-tal

LÄS OCKSÅ Efter hamnstrejken – nu inleds medling

LÄS OCKSÅ Nya stridsåtgärder förbereds i hamn

LÄS OCKSÅ Strejkhot i Göteborgs hamn