I förra veckan var arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) på besök i Göteborgs hamn. I samband med det berättade hon om en utredning som regeringen ska tillsätta före sommaren i ljuset av hamnkonflikten. Utredaren ska se över konflikträtten och föreslå lagändringar.

– Det vi kan se just nu i konflikten i Göteborgs hamn är ett väldigt besvärligt läge för att arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal men ändå utsätts för stridsåtgärder, sa Ylva Johansson när hon presenterade den kommande utredningen.

Arbetet har frågat de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco hur de ser på att konflikträtten ska utredas.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson betonar att det är svårt att uttala sig om den kommande utredningen innan han sett utredningsdirektiven, alltså vad regeringen ger utredaren i uppdrag att titta på. De är inte klara ännu.

Men han säger att LO vill ha en så bred konflikträtt som möjligt och att organisationen är oroad över hur utredningen kommer att utformas.

– Ylva Johansson var lite tvetydig i sitt uttalande och i sitt pressmeddelande. Hon sa att man vill utreda konflikträtten för att stärka kollektivavtalen. Kollektivavtalen är jätteviktiga givetvis, men strejkrätten är en vital del av den svenska modellen. Det blir ju inga kollektivavtal om du inte har strejkrätt. Arbetsgivare skulle inte skriva avtal frivilligt. Så strejkrätten är jätteviktig, därför är det en väldigt svår fråga att utreda utan att påverka modellen.

Utifrån det du vet och har hört, hur ställer du dig till utredningen?
– Vi är oroade över hur den kommer att se ut. Eftersom vi inte vet kan vi inte säga bu eller bä, det beror på direktiven. Men det får ju inte påverka modellen. Sen måste man samtidigt erkänna den problematik som finns i Göteborg. Jag är ingen expert på den konflikten, men jag kan förstå problemet och man måste hitta en lösning på det.

Vilka är dina farhågor med en utredning som ska föreslå lagändringar?
– Det är att man ändrar den svenska modellen helt enkelt. Att det påverkar frågor som direkt rör modellen. De säger att det inte ska påverka modellen, men det är ganska svårt att undvika kan jag konstatera. Börjar man peta i det är det ganska stor risk att man förändrar, även med de bästa intentioner. Det är en delikat balans.

TCO har förståelse för att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill utreda konflikträtten i ljuset av hamnkonflikten i Göteborg. Men manar samtidigt till försiktighet.

– Samtidigt så ska man vara väldigt försiktig när man rör i konflikträtten, eftersom den är en av grundstenarna i den svenska arbetsrättsliga modellen. Vi ska också komma ihåg att vi har få strejkdagar i Sverige, den är alltså inte en grundsten så till vida att vi strejkar hela tiden, men den ska finnas där för att man ska kunna få till stånd kollektivavtal, säger TCO:s samhällspolitiska chef Samuel Engblom.

Skulle ni själva ha lobbat för en sån här utredning?
– Nej, vi skulle inte ha lobbat aktivt för en förändring, men vi förstår varför man vill se över det.

Hur skulle en förändring påverka era förbund?
– Det beror helt på hur utredningen utformas. Vi har ännu inte sett direktiven. Vi får se vad direktiven säger och vad utredningen kommer fram till.

Har ni liknande situationer bland era förbund?
– Det finns områden där det finns småförbund som står utanför de stora förbunden även bland våra förbund. Men inget som har motsvarat situationen i Göteborgs hamn. Det har främst varit på LO-sidan. Och den här situationen är ju en anomali.

Saco vill inte kommentera om det var rätt eller fel av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att tillsätta en utredning om konflikträtt. Men skickar med en önskan till utredaren: var vaksam och ha det större perspektivet i åtanke. Thomas Jartsell, pressansvarig på Saco, kommenterar så här:

– Det är oerhört viktigt att man inte agerar i all hast på grund av en specifik situation. Lagstiftning är till sin natur väldigt långsiktig och därför är det viktigt att man har det större perspektivet innan man agerar. Man måste göra en grundlig utredning och se till följdeffekterna på hela arbetsmarknaden så att det inte får negativa konsekvenser som man inte hade räknat med. Vi vill mana till vaksamhet och poängtera vikten av att ha det större perspektivet i åtanke. Att man inte stirrar sig blind på något som har hänt i Göteborg.

Ser ni något behov av att utreda den här frågan?
– Vi vill inte kommentera det som har hänt i Göteborg, och det är ju det som har föranlett utredningen även om det ska bli en bredare bedömning. Men det är viktigt att se det stora perspektivet, konflikträtten är en grundläggande facklig rättighet.

Läs mer om hamnstrejken

Ylva Johansson (S): Begränsad konflikträtt ska utredas

Lockout i Göteborgs hamn

Hamnstrejk avblåst

• Hamnarbetarförbundet stäms för olovlig strejk

• MI ska granska vissa stridsåtgärder

• Hamnarbetarna ställer in strejk

• Låst läge i utdragen hamnkonflikt

• Detta handlar konflikten i Göteborgs hamn om

• Hamnstrejk i Göteborg i gång

• Hamnfack utestängda från varselförhandlingar

• Göteborgs hamn varslar ett 30-tal

• Efter hamnstrejken – nu inleds medling

• Nya stridsåtgärder förbereds i hamn

• Strejkhot i Göteborgs hamn