LÄS OCKSÅ Låst läge i utdragen hamnkonflikt

Den långdragna konflikten mellan Hamnarbetarförbundet, som organiserar de flesta arbetarna på APM Terminals i hamnen i Göteborg, fortsätter.

Hamnarbetarförbundet är inte med i LO eller någon annan centralorganisation. De har inte kollektivavtal med arbetsgivaren och därmed heller inte fredsplikt.

Facket har tagit till stridsåtgärder upprepade gånger sedan i våras för att driva frågan om respekt för fackliga rättigheter och ingångna överenskommelser, samt om skyddsombudens roll.

I veckan var det tänkt att nya punktstrejker skulle genomföras. Men nu ställs alla planerade stridsåtgärder in, skriver Hamnarbetarförbundet på sin hemsida. Det eftersom företagets VD Henrik Kristensen gått med på att delta på ett möte med Hamnarbetarförbundet och den internationella organisationen International Dockworkers Council på torsdag.

LÄS OCKSÅ Detta handlar konflikten i Göteborgs hamn om

LÄS OCKSÅ Hamnstrejk i Göteborg i gång

 

LÄS OCKSÅ Hamnfack utestängda från varselförhandlingar

LÄS OCKSÅ Göteborgs hamn varslar ett 30-tal

LÄS OCKSÅ Efter hamnstrejken – nu inleds medling

LÄS OCKSÅ Nya stridsåtgärder förbereds i hamn

LÄS OCKSÅ Strejkhot i Göteborgs hamn