STOCKHOLM 20150728 Ungdoms- och barnkultur p Kulturhuset i Stockholm. Pojke, 11 Âr, mÂlar p avdelningen "Rum fˆr barn". Foto: Vilhelm Stokstad / TT / Kod 11370

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Stölder på Postnord, kulturkurser mot stress och traktorträning i simulator. Läs veckans arbetsmiljönotiser – landet runt – i Arbetets arbetsmiljösvep.

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 48

• Stressade och pressade kommunanställda i Sigtuna har under hösten erbjudits en kurs hos kulturskolans dramapedagog. Upsala Nya Tidning har träffat dramapedagogen Malin Stinzing som leder det förebyggande arbetet mot ohälsa för att minska höga sjuktal och långtidssjukskrivningar. Under sex halvdagar har kommunanställda fått prova nya förhållningssätt till livet och arbetet. Gruppen har målat, skrivit, gjort dramaövningar och provat på avspänning. Sigtuna kommun är mycket nöjd med kursen och till våren ges ytterligare ett tillfälle för chefer att gå en kurs kallas ”Inre- och yttre ledarskap”, med fokus på hållbarhet.

• I stället för att slösa på dieselolja lär sig eleverna på naturbruksskolan Sötåsen numera att köra traktor i en simulator. Lektor Jörgen Holmén är ansvarig för ett projekt som ska utveckla användningen av simulatorer för att lära eleverna att köra olika typer av maskiner. Till Skaraborgs Läns Tidning säger han att fördelarna är många. Bland annat går det att träna på att köra en skördetröska i januari, liksom att andra elever kan stå intill simulatorn och lyssna till lärarens direkta respons. Målet är att med digitalisering göra undervisningen effektivare, säkrare och att eleverna ska ha en högre kompetens när de går ut i arbetslivet.

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 47

• Personal på Postnord i Borlänge har sedan i somras blivit utsatta för stölder vid minst fyra tillfällen. Stölderna har innefattat post men även företagets fordon har stulits mitt framför ögonen på den anställde, skriver Dala-Demokraten. Nu vill företaget försöka undvika att använda öppna fordon i de områden där stölderna ägt rum.
– Det har varit fyra stycken incidenter och två av dem är väldigt allvarliga, säger Joakim Persson, områdeschef för Postnord i Dalarna, till tidningen.

• Fackförbundet Unionen varnar för kabinanställdas arbetsmiljö. I Unionens tidning Kollega svarade 2014 fyra av tio kabinanställda att de inte ens vågade påtala brister i flygsäkerheten – av rädsla för att förlora jobbet. Tre av tio uppgav att de, när olyckan varit nära, tummat på rutiner. Till Dagens Nyheter säger nu förtroendevalda att klimatet i branschen hårdnat ytterligare. Liksom att fackligt aktiva skräms till tystnad av flygbolagen.

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 46

• Nu varnar fackförbundet Byggnads för ett farligt brandskyddsskum. Det misstänks vara cancerframkallande och kan orsaka astma och allergi, skriver Byggnadsarbetaren. Det handlar om polyuretanskummet Guard PU NBS Foam 586 från Dana Lim som upptäckts på flera byggen i Skaraborg. Skummet används vid fogar som måste stå emot brand, till exempel runt fönster och vid branddörrar. Det misstänks orsaka cancer, enligt produktens säkerhetsdatablad. Men det kan också ge flera andra allvarliga skador som allergiska hudreaktioner. Nu ska Arbetsmiljöverket utreda brandskyddsskummet.

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 45

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 44

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 43

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 42

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 41

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 40

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 39

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 38

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 37