STOCKHOLM 2009-08-27. Man med portfˆlj och matkasse p v‰g hem frÂn jobbet. Foto. Hasse Holmberg / SCANPIX Kod 96

Foto: Hasse Holmberg/TT

Personal som lämnar arbetsplatsen i fall det inte blir omedelbar förändring, jobb trots sjukdom och utbrett ventilationsfusk. Läs veckans arbetsmiljönotiser – landet runt – i Arbetets arbetsmiljösvep.

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 44

• Antalet anmälningar om kränkande särbehandling har ökat med drygt 80 procent på landets arbetsplatser de senaste fem åren. I fjol inkom 1 160 anmälningar till Försäkringskassan om arbetssjukdomar på grund av kränkande särbehandling. Statistiken visar att bland de arbetssjukdomar som anmäldes mellan 2011 och 2015 berodde drygt hälften på problem i relation till chefer, skriver Vårdfokus.

• Handläggare på hemtjänsten i Gävle har fått nog. På ett morgonmöte i förra veckan meddelade flera av medarbetarna på enheten att de går raka spåret hem om det inte blir en omedelbar förändring, rapporterar Arbetarbladet. I en anmälan till Arbetsmiljöverket beskriver huvudskyddsombudet arbetsbelastningen som ”orimlig”. En akut åtgärdsplan har nu presenterats av Omvårdnad Gävle och diskussioner mellan parterna pågår.

LÄS OCKSÅ Veckans arbetsmiljösvep vecka 43

• Det har gått fem år sedan en 23-årig industriarbetare dog i en kalkugnsolycka på SSAB:s område i Luleå. En 19-årig kollega fick kraftiga brännskador. Företaget Nordkalk, som driver anläggningen, och den dåvarande chefen för kalkugnen åtalades i våras för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Nu är det klart att rättegången mot arbetsgivaren inleds i januari.

• Arbetsmiljöverket har tagit reda på hur sysselsatta upplever sin arbetsmiljö. I rapporten ”Arbetsmiljön 2015” framgår bland annat att sju av tio har arbetat en gång eller mer det senaste året trots att de var sjuka. Bland dem som utmärkte sig fanns fritidspedagoger, förskolelärare och grundskollärare samt dem på ledningsnivå inom stora och medelstora företag och myndigheter.

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 42

• Ett utbrett ventilationsfusk på skolor i Falkenbergs kommun har upptäckts. De senaste fem åren har bygglovsnämnden, som ska granska besiktningarna av ventilation, inte kontrollerat ett enda protokoll. Kommunens bygglovschef menar i Hallands Nyheter att godkända protokoll inte har granskats på grund av bristande resurser. Men juristen Björn Fredljung på Boverket förklarar att bygglovsnämnden kan tvinga en byggnadsägare att åtgärda fel och brister även om kontrollanten har gett ventilationen grönt ljus.

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 41

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 40

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 39

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 38

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 37