OSLO 20141030. Elever ved videregÂende skole. Foto: Berit Roald / NTB scanpix / TT / kod 20520

Foto: Berit Roald/TT

Olyckor, stress, kränkningar och farliga situationer. Läs veckans arbetsmiljönotiser – landet runt – i Arbetets arbetsmiljösvep.

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 38

• Arbetsmiljöverket uppmanar Eda kommun att vidta åtgärder för att förbättra arbetssituationen för hemtjänstpersonalen, annars kommer ett vite på 50 000 kronor att utgå. Kommunen måste genomföra åtgärderna innan 31 december och bland annat har sex tjänster på 80 procent utlysts, skriver Nya Wermlands-Tidningen.

• Drygt 7 000 övertidstimmar på fyra månader. Nu kräver polisledningen i norra Sverige nationell förstärkning för att klara bemanningen vid den nya regionledningscentralen i Umeå. Polisförbundet har övervägt att anmäla situationen till Arbetsmiljöverket, rapporterar SVT, men i stället har man gjort en anmälan till arbetsgivaren och polisens skyddsorganisation i syfte att få stopp på övertiden.

• Var tredje anställd inom socialtjänsten vill byta jobb. Det visar en forskningsstudie gjord av Wanja Astvik, docent i psykologi, i samverkan med  Vision och Akademikerförbundet SSR i vilken 4 800 medarbetare inom socialtjänsten har medverkat. 23 procent av socialsekreterarna upplever till exempel att synpunkter som gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor inte alls får gehör på arbetsplatsen.

• Jönköpings kommun testar nu modersmålsundervisning i realtid via dator. Brist på lärare och en stressig tillvaro för de som finns är orsakerna till initiativet. De modersmålslärare som finns i kommunen får ofta åka runt till flera skolor och många timmar som skulle behövas till undervisning, tillbringas i stället i bilen, rapporterar SVT. En lärare säger till SVT att hon har elever på 16 olika skolor.

• Reningsverket i Ljusdal, som byggdes på 70-talet, ska efter åratal av klagomål genomgå en totalrenovering. Reningsverket har haft stora luktproblem och det har flera gånger förekommit utsläpp av orenat avloppsvatten. Till Ljusdals-Posten säger Sven-Arne Persson, verksamhetsansvarig, att det knappt går att arbeta där idag och att arbetsmiljön måste bli bättre.

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet – vecka 37