LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 40

• En tjur gick till attack mot en kvinnlig anställd på en gård i Sjöbo kommun. När hon skulle flytta en grupp mjölkkor till en mjölkgrop kastade tjuren upp kvinnan tre gånger och stångade henne sedan mot marken. Kvinnan fick en fraktur i benet och blödningar på både ben och överkropp. I anmälan till Arbetsmiljöverket står att tjuren gått bland korna i några månader utan problem och ”inte visat några varningssignaler gällande sitt temperament”, skriver Skånska Dagbladet.

• Bemanningskrisen fortsätter på Drottning Silvias barnsjukhus. Av 33 vårdplatser är bara en tredjedel öppna på barnmedicinkliniken. Tre fackförbund kräver nu ett ingripande från Arbetsmiljöverket och enligt larmrapporterna vittnar medarbetarna om en hårt pressad arbetsmiljö som leder till sömnlöshet, magont och stress, och en rädsla för att göra misstag i vården, rapporterar Göteborg Direkt.

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 39

• Rån är största hotet mot mackpersonal och står som vanligaste orsak till allvarliga olyckor eller tillbud till Arbetsmiljöverket. Från 1 januari 2012 fram till 26 september i år gjordes 245 anmälningar till Arbetsmiljöverket som rör bensinstationer. I 130 av dessa fall har rån angetts som orsak till anmälan.

• Dåliga lokaler, hotad personal och chefer som inte lyssnar. Arbetsmiljöverket hotar nu Kävlinge kommun med böter om inte situationen på socialförvaltningen förbättras, skriver Sydsvenskan. Arbetsmiljöproblemen har pågått under lång tid och de senaste tre åren har ett fyrtiotal socialsekreterare slutat.

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet vecka 38

• Nu ska jämställdheten på landets stormarknader undersökas. En forskargrupp vid Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet i Sundsvall har fått tre miljoner kronor av Arbetsmiljöverket till projektet med anledning av att det inte finns aktuella studier om hur arbetsvillkor, arbetsuppgifter och arbetsbelastningar ser ut för män och kvinnor inom samma yrke i Sverige.

LÄS OCKSÅ Arbetsmiljösvepet – vecka 37