LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson öppnar LO:s representantskap. Foto: Pontus Lundahl/TT.

LO kommer inte göra en samordning i avtalsrörelsen. Det förklarade ordförande Karl-Petter Thorwaldsson på onsdagens repskap. – Det är dåligt gjort av oss att inte komma överens. Jag blir sällan deprimerad, men nu blir jag det.

Samtliga LO-förbund kommer att gå fram själva i avtalsrörelsen. Anledningen är att styrelsen inte kommit överens om en lönesatsning på kvinnodominerade yrken.
– Starka är vi tillsammans. Just nu är vi inte överens, men vi ska komma tillbaka dit.
– Vi tycker att reallönerna ska gå snabbare för kvinnodominerade yrken så att de ska få en snabbare ökning och komma i kapp.

Arbetet har tidigare skrivit om att Kommunal särskilt lyft fram en lönesatsning på undersköterskorna. Enligt Kommunals ordförande Annelie Nordström föll samordningen inte på det kravet (läs mer här).
– Det sprack inte på undersköterskorna. Det var ett helt paket – värdediskriminering, reallöneökningar, låglönesatsning och avtalens lägsta löner – som vi inte var eniga kring, säger hon till Arbetet.

Istället var det när LO:s avtalssekreterare tog fram ett slutligt förslag som förbundet fick anta eller förkasta som samordningen sprack. Han förslog samma konstruktion som i förra avtalsrörelsen. Den innehöll en satsning med krontalspåslag till de som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden, det som man var överens om förra gången. Men alla förbund ville inte ha en repris på en sådan konstruktion i denna avtalsrörelse, även om de stödde låglönesatsningen på undersköterskor.

Det var på den punkten samordningen sprack bekräftar Torbjörn Johansson, inte på ett samordnat stöd för undersköterskorna.
– Relativlöneförändringar är det svåraste man kan ge sig in på, konstaterade Karl-Petter Thorwaldsson.

Varken Thorwaldsson eller avtalssekrererare Torbjörn Johansson ville på en efterföljande presskonferens avslöja vilket eller vilka förbund som motsatte sig samordning på grund av låglönesatsningen i kvinnodominerade yrken,
– Jag hade aldrig i hela mitt liv kunnat tro att vi hade kunnat hamna i detta sammanhang, att misslyckas med en LO-samordning. Allt faller omkull. Men det är klart att vi ska försöka ta oss tillbaka, säger Torbjörn Johansson.

Karl-Petter Thorwaldsson säger att han är oerhört besviken.
– Det här är det som är huvuddelen av vårt uppdrag så det är jobbigt.

Om Thorwaldsson och Johansson kan sitta kvar efter den misslyckade samordningen lämnar de öppet för medlemmarna.

image

Karl-Petter Thorwaldsson dementerade att Transport skulle ha motsatt sig en samordning, vilket medier rapporterat om.
– I huvudsak beror beslutet på synen reallöner inom förbunden.

– Vi har en stor orättvisa mellan kvinnor och mäns löner. Det gäller inte bara för LO-förbunden. Det ser lika ut för tjänstemän, forskare och många andra.
– Den enda kraften i samhället som kan hitta en väg ifrån detta är den fackliga rörelsen.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson:
– Att kvinnor ska ha högre löner var alla för, men konstruktionen kunde vi inte komma överens om. Alla kunde ställa upp på satsningen på undersköterskorna, men inte på en extra låglönesatsning på de kvinnoyrken där man tjänat under 25 000 kronor.
– Vår roll blir nu rätt marginaliserad i avtalsrörelsen.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Han beskriver beslutet som känslosamt.
– Det är ett misslyckande, det är det.
– Det finns frågor som alltid sliter på oss och det här har varit en av dem.
– Många hade tårar i ögonen över att vi inte kunde enas.

Han berättar att man i söndags hade en sluten omröstning i avtalsrådets styrelse. Förslaget byggde på principerna från LO:s krav 2013 där en låglönesatsning var central.
– Jag kommer aldrig någonsin avslöja hur folk röstade.

Så här reagerar andra fackförbund på beslutet:

Handels ordförande Susanna Gideonsson säger till Handelsnytt:
– Vi hade hemskt gärna sett en LO-samordning, men samtidigt ser vi nya möjligheter i den uppkomna situationen. I en LO-samordning anpassar sig alla förbund, nu är vi mer fria att jobba med de frågor vi tycker är viktiga. Alla får ta sitt ansvar utan att krypa ner i skydd bakom någon annan

– IF Metall har framhållit att vi tycker att det är bra att Kommunal har pekat ut en grupp som är värdediskriminerad och att vi nu kan pröva om relativlönerna kan utjämnas. Vi stöttar Kommunals kamp för extra påslag till undersköterskorna, säger ordförande Anders Ferbe i ett pressmeddelande.

Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson säger till Sekotidningen:
– Det är tråkigt att det inte blir någon samordning. Vi hade varit starkare om vi gått fram gemensamt. Nu får det bli det näst bästa ur Seko-perspektiv och det är att samordna våra krav inom 6F. Det är naturligt, och vi stänger ingen dörr för andra förbund, säger Valle Karlsson.

Byggnads ordförande Johan Lindholm berättar för Byggnadsarbetaren om sina reaktioner.
– Jag tycker det är tråkigt, jag tycker det är förbannat tråkigt. Jag tycker man gjorde ett bra jobb från LO med det förslag som låg, att vi inte kan enas om det är tråkigt.

– Beslutet är väldigt olyckligt ur flera aspekter. Risken är att vi nu raskt marscherar  tillbaka till 80-talets kompensationsförhandlingar,  där kvinnorna i slutändan är de ekonomiska förlorarna. Beslutet innebär ju också att LO-förbunden inte är överens om att den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska utgöra norm. Nu är det tyvärr ”fri jakt” på bästa uppgörelse som gäller, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson i ett pressmeddelande.

– Fastighets har allt att vinna på en LO-samordning så det är djupt beklagligt att det inte kan bli av, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson till Fastighetsfolket.

– Det är beklagligt att det inte gick att komma överens. LO:s avtalssekreterare har gjort ett bra arbete för att hitta ett bra kompromissförslag. Vi ställde upp på det kompromissförslaget som LO tagit fram. En samordning hade skapat goda förutsättningar för en starkare avtalsrörelse och för låglönesatsningar, säger Urban Pettersson, förhandlingschef för Elektrikerna.

Pappers ordförande Matts Jutterström:
– Det är ett avbräck att förbunden inom LO inte lyckats samordna sig inför avtalsrörelsen 2016. Pappers kommer alltid att stå bakom en låglönesatsning, detta gör att det är merparten kvinnor som får högre löner men även vissa män med lika låga löner, skriver han i ett pressmeddelande.

Kommentar från GS ordförande Per-Olof Sjöö:
– Det är naturligtvis ett svårt avbräck för LO att inte förbunden enats om en samordning inför avtalsrörelsen 2016. Trots att samordningen nu inte var möjlig kvarstår de långsiktiga målen. När det gäller jämställda löner är det för framtiden nödvändigt att LO-förbunden mer genomgripande diskuterar begreppet värdediskriminering. Kommunals argumentation för att undersköterskorna bör få en högre löneökning än normen är legitimt och GS är öppna för att stödja detta krav i den kommande avtalsrörelsen.

Unionens Martin Linder:

Och flera företrädare från näringslivet kommenterar även beskedet. Arbetsgivarorganisationen Almegas arbetsgivarpolitiske chef Stefan Koskinen säger till Kommunalarbetaren:
– Man lämnar uppenbarligen den modell som vi haft sedan 1997. Det är en modell som har tjänat oss väl. Innan vi fick den hade vi avtalsrörelser som slutade med lönehöjningar på 13 procent. Men vi får förutsätta att de enskilda LO-förbunden kommer uppträda ansvarsfullt.

– Beskedet från LO är bekymmersamt men påverkar inte arbetsgivarnas utgångspunkt inför avtalsrörelsen. För att värna jobben och konkurrenskraften i svenska företag är det centralt att ett avtal inom industrin blir det normerande avtalet i avtalsrörelsen och fungerar som utgångspunkt för förhandlingar på andra avtalsområden, säger Svenskt näringslivs vd Carola Lemne.

– Det är olyckligt att LO-samordningen inte lyckats hålla ihop. Vi hoppas att beskedet idag inte leder till ökad konfliktrisk. Det vore mycket oroväckande säger Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd, Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.

Under repskapets öppnande nämnde Karl-Petter Thorwaldsson förslaget om en höjd pensionsålder och höll med vice ordförande Tobias Baudin som under tisdagen sa till Arbetet att det är fel fokus att först höja åldern utan att titta på. Han kommenterade också flyktingkrisen och sa att det är självklart att människor på flykt ska få prövad asyl i Sverige. Han nämnde en stor konsensus om just flyktingkrisen på det senaste Europafacket.

– Vi måste prata med våra medlemmar om den oro som kan uppstå i samhället, säger Karl-Petter Thorwaldsson.
– Alla i hela Europa måste ta ansvar, det är viktigt att facket påverkar. Gör vi det tillsammans blir det inte svårt. Vi måste ha en samstämmighet och ett bättre samarbete.

Karl-Petter Thorwaldsson berättade också att han är stolt över att det första lanserade snabbspåret, en åtgärd från regeringen som handlar om att få nyanlända snabbare i jobb, kom till i Hotell- och Restaurang-facket.

Han kommenterade också det politiska läget just nu gör att Sverige är svårt att styras.
– Är det ingen ordning och reda i politiken drabbar det våra medlemmar och löntagare direkt.

Att Decemberöverenskommelsen (DÖ) föll kritiserar han och nämner att Kristdemokraternas ungdomsförbunds ordförande Sara Skyttedal skålade i champagne när den föll och att även Moderaterna snabbt hoppade av.
– Vi måste ta ansvar att Sverige kan styras, även om det är ett osäkert politiskt läge. Det otänkbart att inte stötta statsminister Stefan Löfven och Socialdemokraterna. Vi behöver stabilitet i det uppkomna läget.

LÄS OCKSÅ:

6F samordnar sig

Stöd för Kommunals undersköterskor

De spräckte LO-samordningen

Ledare: Fatalt misslyckande för facklig solidaritet

Kommunal om LO-sprickan

Transport emot lönesatsningar på undersköterskor

Svårt för LO-förbund att enas kring samordning

IF Metall: ”Vi kan strejka för undersköterskor”

KI varnar för både höga och låga löner i avtalsrörelsen

Parterna räknar med ovanligt låga lönelyft

”Kommunal är starkt nog att förhandla ensamt”

Lärarpengar skapar splittring

”Utan Kommunal blir det ingen samordning”

Kommunal gör revolt mot LO

Calmfors vill se löneökningar 2016