Lars Calmfors. Foto: Henrik Montgomery

Höga löneökningar är bra för sysselsättningen och exporten på kort sikt. Och låga löneökningar skulle vara dåliga för att det skulle slå både mot sysselsättningen och exporten.

Det anser Lars Calmfors, professor i nationalekonomi och ordförande för det arbetsmarknadsekonomiska rådet, som Svenskt Näringsliv inrättat. Och hos Konjunkturinstitutet finns förståelse för ett sådant resonemang.

– På kort sikt kan det vara lite bättre med lite högre än lite lägre löneökningar. 3 procent kanske är bättre än 1 procent. Det beror på det speciella konjunkturläget med nollränta eller svagt negativ ränta, men på några års sikt bör löneökningarna hållas tillbaka. Det här är svårt för arbetsmarknadens parter att hantera, säger Lars Calmfors.

I veckan varnade Svenskt Näringsliv för alltför stora löneökningar. Almegas Jonas Milton har sagt att det inte finns något löneutrymme i den kommande avtalsrörelsen och Teknikföretagens Anders Weihe säger att det behövs en ordentlig nedväxling av löneökningarna.

Lars Calmfors tänker sig att en möjlig lösning är ett framtungt treårsavtal med höga löneökningar i början av perioden och betydligt lägre mot slutet. En annan möjlighet är ett årsavtal med lite högre löneökningar. Problemet med ett kort avtal är att man inte vet på vilken nivå löneökningarna hamnar längre fram.

Lars Calmfors utgår från Riksbankens minusränta som knappast går att sänka mer. Mycket låga löneökningar minskar inflationen. Det leder till att realräntan – räntan minus inflationen – blir högre. Stigande realränta gör att konsumtionen och investeringar sjunker. Lars Calmfors säger att då antas kronkursen stiga mer än inflationen fallit. Det leder till ökade exportpriser i förhållande till andra länder och då sjunker exporten. Så ser det nationalekonomiska resonemanget ut. Lars Calmfors säger att kronkursens utveckling är osäker och svår att förutsäga.som inte man kan vara helt säker på hur den kommer att bete sig.

– Höga löneökningar kan alltså vara bra för industrin just nu, säger Lars Calmfors.

Omvänt leder låga löneökningar inte till stigande inflation och sjunkande realränta utan realräntan stiger, vilket leder till sjunkande konsumtion och mindre investeringar. Kronan stiger. Exporten sjunker och jobben blir färre.

På Konjunkturinstitutet är Åsa Olli Segendorf chef för arbetsmarknad och prisbildning. Hon säger:
– Situationen är ovanlig. En av utvecklingsmöjligheterna vi laborerar med liknar Lars Calmfors resonemang. Då kan vi tänka oss att risken för hög arbetslöshet är större med låga löneökningar, eftersom Riksbanken inte kan styra genom att sänka räntan.

Samtidigt säger hon att Konjunkturinstitutet inte tar ställning mellan olika möjligheter och hon säger också att på sikt är det låga löneökningar som leder till låg arbetslöshet.

Och det är också Lars Calmfors ståndpunkt. Han har flera argument för att löneökningarna på sikt borde vara låga. Han pekar på att lönekostnadsandelen har ökat mer i Sverige än i andra länder och det medför att kapitalavkastningen sjunker. Dessutom har reallönerna ökat mer än vad parterna tänkt sig, eftersom inflationen varit lägre än väntat.