Tobias Baudin. Foto: Maja Suslin/TT

Riksdagen kan besluta om höjd pensionsålder redan före nästa val. Politikerna har fel fokus, anser LO, som först vill se reformer som gör att medlemmarna kan jobba till 65.

När vi lever längre måste vi arbeta längre, annars sänks pensionerna. Våren 2013 lämnade en statlig utredning en rad förslag om hur ett längre arbetsliv ska bli möjligt.

Det mest konkreta förslaget var att höja 61-årsgränsen för tidigaste uttag av ålderspension till 62 år, och så småningom 63. Samtidigt ville utredningen höja den ålder till vilken lagen om anställningsskydd gäller från nuvarande 67 år till 69. I konsekvensens namn måste även 65-årsgränsen för garantipension höjas, liksom gränsen för hur länge man kan få ersättning från sjukförsäkringen (i dag upphör rätten till sjukpenning och sjukersättning vid 65).

Alla förändringar av pensionssystemet diskuteras i den så kallade pensionsgruppen, där riksdagspartierna är representerade. I gruppen växer nu en enighet fram kring höjd pensionsålder.
– Vi har sedan sommaren en tidsplan för en högre pensionsålder, säger Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister och ordförande i pensionsgruppen, till Svenska Dagbladet. Min ambition är att det ska ske saker under den här mandatperioden.

Centerpartiets företrädare i pensionsgruppen, Solveig Zander, förtydligar för Arbetet:
– Vi har inte enats om någonting ännu. Men alla i gruppen inser hur viktigt det är att höja pensionsåldern. Jag tror verkligen att ett beslut kommer att fattas i riksdagen inom den här mandatperioden.

Ska förtroendet för det allmänna pensionssystemet räddas är det bråttom, anser Solveig Zander. Pensionsnivåerna sjunker nämligen snabbt. Samtidigt kräver reformen en lång övergångstid – det går inte att höja åldern för tidigaste pensionsuttag med ett eller två år mitt framför näsan på dem som är i 60-årsåldern.

Partierna är ganska överens om inriktningen, men inte kring hur snabbt åldersgränserna ska höjas. Centerpartiet och de övriga Allianspartierna vill höja åldersgränsen vid vilken man får börja ta ut allmän pension till 63 år, Socialdemokraterna lutar åt 62 år. Vad gäller anställdas rätt att stanna kvar på sina jobb tycks de borgerliga luta åt att åldersgränsen ska höjas till 69, medan Socialdemokraterna – enligt Svenska Dagbladets uppgifter – lutar åt en 68-årsgräns.

LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin är kritisk till hela diskussionen om höjd pensionsålder.
– LO-medlemmar orkar i dag inte till 65, och de är väldigt långt från att kunna arbeta till 67. Tuffa jobb och dålig arbetsmiljö gör det omöjligt. Att i det läget tala om arbete till 69 år är helt fel fokus, anser Tobias Baudin.
– Politikerna borde koncentrera sig på hur det ska bli möjligt också för dem med tunga jobb att orka längre. Och på att förlänga rätten till a-kassa och sjukersättning från 65 till 67 år, så att de åldersgränserna följer åldersgränsen i lagen om anställningsskydd.

Tobias Baudin anser att politikerna ska lämna lagen om anställningsskydd i fred.

Men varken den statliga pensionsåldersutredningen eller politikerna i pensionsgruppen är övertygade om att fack och arbetsgivare tar sitt ansvar för att arbetslivet förlängs.
– Fortfarande kan många ta ut tjänstepension från 55 års ålder. Det är inte rimligt, det borde inte vara möjligt, säger Solveig Zander.

LÄS OCKSÅ:

Delpensionen – en lyx för vissa 

Grafik: Statens kaka – inte så liten för pensionären

Delpensionär: ”En skänk från ovan”

Pensionsåldersutredningen

*Den statliga pensionsåldersutredningen slog fast att det finns ett samhällsekonomiskt behov av att fler arbetar längre. Om inte, så kommer den allmänna pensionen som andel av slutlönen att falla med 10 – 15 procentenheter inom 20 år. Förtroendet för pensionssystemet undergrävs.

*Viktigast för att höja den faktiska pensionsåldern är att minska den stora andel som lämnar arbetslivet tidigt med sjukersättning, a-kassa eller avtalspension – inte att vissa arbetar tills de är 70 eller 80 år, ansåg utredningen.

*Utredningen föreslog en riktålder för när man ska gå i pension. Denna ska höjas automatiskt då medellivslängden stiger. Åldersgränserna i pensionssystemet, liksom i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, ska sedan knytas till riktåldern. Det skulle innebära att 61-årsgränsen för tidigaste uttag av ålderspension höjs till 62 år 2015 och 63 år från 2019. 65-årsgränsen för garantipension, sjukpenning och sjukersättning skulle höjas till 66 år 2019.