Grafik sammanställd av Håkan Svärdman, Folksam

Lika lön, lika arbete – men olika pension. Avtalen om tjänstepension skapar stora skillnader.

Bra pensionsvillkor för enstaka grupper har de flesta hört talas om. Banktjänstemän, generaldirektörer och några till har haft möjlighet att gå i pension tidigt och med bra inkomst. Men sådana förmåner, som finns i lokala eller branschvisa avtal, har framstått som undantag. De stora, centrala pensionsavtalen har blivit mer och mer lika.

När de privatanställda arbetarna fick ett nytt pensionsavtal 1996, där de gick över från förmånsbestämda till premiebestämda pensioner, följde nämligen andra grupper efter. De avgifter (premier) som arbetsgivarna betalar in till pensionen har standardiserats: 4,5 procent på lön under taket vid 7,5 inkomstbasbelopp per år (36 300 kronor i månadsinkomst), och 30 procent på den del av lönen som ligger ovanför.

Men närmandet har avbrutits. Exemplet här intill visar hur stora skillnader de centrala pensionsavtalen skapar. Då har vi ändå räknat med en blygsam avkastning på pensionspengarna, 2,1 procent per år efter skatt och avgifter. Med mer optimistiska antaganden blir skillnaderna i kronor större.

En del av skillnaden beror på att den privatanställda städaren börjar tjäna in avtalspension först vid 25 års ålder, och missar pensionsinbetalningar i början av yrkeslivet som skulle hinna förränta sig länge.

Beräkningarna i exemplen har gjorts av Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker vid Folksam. Håkan Svärdman ser en jämställdhetsaspekt i det nya statliga pensionsavtalet.
– Med högre pensionspremier under taket dämpas det bortfall i pension som uppstår om man går ner i arbetstid när barnen är små.

Fack och arbetsgivare motiverar de högre premierna i pensionsavtalet för statligt anställda med att de ska göra det möjligt för äldre att orka stanna kvar i arbetslivet längre. Håkan Svärdman reagerar mot det motivet.
– Är man sliten ska sjukförsäkringen träda in. Det är illa att äldre tar ut pension när de borde ha haft sjukersättning eller a-kassa. Argumenten för delpension borde handla om att man vill göra något annat, kanske förverkliga ett livsprojekt.

 

LÄS OCKSÅ:

Delpensionen – en lyx för vissa

Delpensionär: ”Jag ser fram emot weekendresorna”